Computer Sweden

Jerräng
"Microsoft lägger beslag på en hel generation"

"Nästa språk på schemat får gärna vara C++"

Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på Personal Computer

personal computer - (1) - se persondator;

(2) - personal computer, förkortat pc - den persondator med Intel-processor och operativsystemet PC-Dos som IBM lanserade 1981 och som sedan dess, trots att den har förändrats till oigenkännelighet, har förblivit inofficiell branschstandard - se även IBM-kompatibel och PC AT. - Från 1987 använde IBM varumärket Personal System 2, PS/2, för sina persondatorer, men återgick i slutet av 1990-talet till beteckningen IBM PC. - IBM slutade att tillverka persondatorer 2005 när pc-divisionen såldes till Lenovo;

(3) - pc - på svenska: beteckning för dator som är avsedd för att köra Windows, det vill säga vad som förr kallades för en IBM-kompatibel dator. På svenska brukar man därför inte kalla en Mac för en pc. På engelska kallas alla slags persondatorer, alltså även Mac, för pc.

Uttrycket personal computer användes redan 1974 av Stewart Brand, grundare av Whole Earth Catalog. Förkortningen står också för patch and crash.

Även: politically correct - politiskt korrekt, pk - om språkbruk: fritt från termer som kan uppfattas som nedsättande av olika grupper.


Förekommer i följande beskrivningar:

Dynabook - den första bärbara datorn som liknar dem vi har nu, utvecklad 1972 av Alan Kay. Den byggdes i enstaka exemplar på Parc, men masstillverkades inte. Kay utvecklade datorn med tanke på skolbarn och såg den som en ersättare för läroböcker. Namnet har inspirerat många senare bärbara datorer som heter något på book. Alan Kay beskrev Dynabook 1972 i uppsatsen "A personal computer for all ages" (pdf). En bild på Dynabook finns i artikeln "Spacewar: Fanatic life and symbolic death among the computer bums" (länk) av Stewart Brand från 1972 i tidskriften Rolling Stone. - Dynabook är också namnet på en bärbar dator från Toshiba.

IBM - International Business Machines - ledande dataföretag, grundat 1911, hemmahörande i Armonk i delstaten New York i USA. Kallas ibland för Big blue. Utvecklar och tillverkar numera servrar och datalagringssystem, processorer och program. IBM har också stor konsultverksamhet och avancerad forskning. IBM, som under sina första decennier tillverkade och sålde hålkortsmaskiner, var det första stora företaget som sålde datorer till företag för ekonomiska och administrativa ändamål. Tidigare hade de använts mest till tekniska beräkningar. IBM satte i flera decennier standarden för stordatorer och fastställde i början av 1980-talet den inofficiella standarden för persondatorer med sin Personal Computer. Sålde 2004 pc-verksamheten till Lenovo. Se ibm.com.

IBM PC - se personal computer.


IBM-kompatibel - kallas en persondator för om den har processor från Intel (eller en Intel-kompatibel processor) och klarar att köra operativsystem från Microsoft. (Numera Windows, på 1980-talet Pc-Dos.) - IBM-kompatibla datorer har varit den dominerande typen av persondatorer sedan mitten av 1980-talet. Man talar också om Wintel (Windows och Intel), i synnerhet efter att IBM 2005 slutade att tillverka persondatorer. - IBMs insats i sammanhanget är att företaget lanserade kombinationen i sin Personal Computer. IBM-kompatibla persondatorer kallades på 1980-talet för kloner.

Intel - den ledande tillverkaren av processorer för persondatorer. Grundades 1968 av Gordon Moore och Robert Noyce och tillverkade 1971 den första mikroprocessorn, 4004. Sedan kom 8008, 8080 och 8088, som IBM använde i sin Personal Computer. Avtalet med IBM gjorde Intel till ledare i branschen. 8088 ersattes av 286 (1982). Den första 32-bitarsprocessorn var 386 (1986), 486 kom 1989. 1993 slutade Intel med siffror och lanserade Pentium, Pentium Pro (1995), Pentium II (1997), Pentium III (1999) och Pentium 4 (2000). (Se också x86. 64-bitarsprocessorn Itanium lanserades 2001. - Under många år var Intel nära knutet till Microsoft. Man talade om Wintel. (Windows och Intel). Sedan slutet av 1990-talet är Intel också intresserat av Linux. 2005 beslöt även Apple sig för att gå över till Intelprocessorer. - Se intel.com. - Intelkompatibla processorer, det vill säga processorer som kan användas i stället för Intelprocessorer med bibehållen funktion, tillverkas av AMD (Advanced Micro Devices), tidigare även av Cyrix.

klon - (clone) - dator eller annan produkt som är utbytbar (kompatibel) mot en annan, vanligtvis mer känd, produkt. Ordet blev känt på 1980-talet då man talade om pc-kloner, datorer som var kompatibla med IBMs Personal Computer. Kloner säljs under eget varumärke och är alltså inte förfalskningar. Det är en förutsättning att tillverkaren av förebilden till klonen tillåter kloningen. IBM har till exempel gjort det för att undvika anklagelser om monopolism. - Syftet med kloner är att kunden ska kunna använda program och tillbehör som är avsedda för förebilden. På 1990-talet såldes det under ett par år kloner av Macintosh. - Ordet har kommit ur bruk, eftersom praktiskt taget alla persondatorer som säljs, utom Macintosh, är kompatibla med varandra. - Klon är från början en term från genteknik. Det beskriver en varelse som med artificiella medel, kloning, fått samma arvsmassa som en annan varelse.


Microsoft - grundades 1975 av Bill Gates och Paul Allen. Microsoft blev det första storföretag som inte utvecklade datorer, enbart datorprogram. Det stora genombrottet kom 1981 när Microsoft fick leverera operativsystemet PC-Dos till IBMs Personal Computer. Microsoft behöll rätten att sälja operativsystemet till andra datortillverkare under namnet MS-Dos. Det gav upphov till de så kallade klonerna, vilket bidrog till att göra pc:n till branschstandard. Under 1980-talet kom tidiga versioner av Windows och program som Word och Excel - första versionen av Word var faktiskt utvecklad för Macintosh. Microsoft blev världens dominerande programföretag i början av 1990-talet med version tre av Windows och programsviten Office som trängde ut program som Wordperfect och Lotus 1-2-3. Microsoft har också en sökmotor, Bing. - Paul Allen slutade på Microsoft 1983, men är fortfarande en av huvudägarna. Bill Gates var vd för Microsoft fram till år 2000 då han överlät arbetet på Steve Ballmer (länk). Steve Ballmer efterträddes i februari 2014 av Satya Nadella (länk). Bill Gates var kvar som styrelseordförande till 2014 och fram till juni 2008 som chef för programutvecklingen. Han kvarstår som teknisk rådgivare åt styrelsen. - Bill Gates arbetade sin sista dag på Microsoft den 27 juni 2008, då Ray Ozzie och Craig Mundie tog över ansvaret för programutvecklingen. - Microsofts högkvarter ligger i Redmond, en grannstad till Seattle. - Se microsoft.com.

minibärbar - mycket liten bärbar dator med bildskärm på 7-10 tum, litet men komplett tangentbord och en vikt på ett kilo eller mindre. Sådana blev populära i slutet av 00-talet. De är ofta avsedda främst för webbsurfning och enklare program och har relativt långsamma processorer och liten hårddisk för att minska tillverkningskostnader och förlänga batterilivslängden. Kallas också för handtop, mini-pc, minidator, nätbok (netbook), ultrapersonal computer, ultraportabel dator och webbook. - Jämför med umpc.


NLS - (förkortning av online system) - användarmiljö med grafiskt användargränssnitt, mus och videokonferens, utvecklat på 1960-talet av Douglas Engelbart. Det visades upp 1968 i San Francisco på "The mother of all demos". NLS hade, förutom tangentbord och mus, en liten klaviatur med fem tangenter som användaren behövde lära sig behärska för att styra maskinen. - NLS var så långt före sin tid att det inte togs på allvar, utom av de forskare som senare gick till Xerox Parc och där utvecklade persondatorn Xerox Alto, som innehöll en del av NLS funktioner. NLS bytte senare namn till Augment, ibland kallat NLS/Augment. - Läs mer på Doug Engelbart Institute (länk) och i boken What the dormouse said: How the sixties counterculture shaped the personal computer industry av John Markoff.

pc - se personal computer.

[Förkortningar på två bokstäver är inte sökbara i denna ordlista. Det är därför som artikeln om pc står under personal computer.]

PC AT - Advanced Technology - IBMs personal computer med ett antal förbättringar jämfört med tidigare modeller (XT och den första IBM PC. Släpptes 1984. Hade hårddisk och den nya 286-processorn från Intel. AT blev snabbt en branschstandard för datorer för Windows, men ersattes i mitten av 1990-talet av ATX-standarden, utvecklad av Intel.

PC-Dos - det operativsystem (eller programladdningssystem) som Microsoft utvecklade för IBMs Personal Computer, lanserad 1981. Det var en vidareutveckling av Qdos. Var under större delen av 1980-talet världens vanligaste operativsystem, och det ingick i de första tre versionerna av Windows. När Microsoft sålde det hette det MS-Dos. PC-Dos/MS-Dos kallas ofta bara för Dos, men det har funnits fler operativsystem som heter Dos. Sedan början av 1990-talet är PC-Dos undanträngt av Windows.


personal computer - (1) - se persondator;

(2) - personal computer, förkortat pc - den persondator med Intel-processor och operativsystemet PC-Dos som IBM lanserade 1981 och som sedan dess, trots att den har förändrats till oigenkännelighet, har förblivit inofficiell branschstandard - se även IBM-kompatibel och PC AT. - Från 1987 använde IBM varumärket Personal System 2, PS/2, för sina persondatorer, men återgick i slutet av 1990-talet till beteckningen IBM PC. - IBM slutade att tillverka persondatorer 2005 när pc-divisionen såldes till Lenovo;

(3) - pc - på svenska: beteckning för dator som är avsedd för att köra Windows, det vill säga vad som förr kallades för en IBM-kompatibel dator. På svenska brukar man därför inte kalla en Mac för en pc. På engelska kallas alla slags persondatorer, alltså även Mac, för pc.

Uttrycket personal computer användes redan 1974 av Stewart Brand, grundare av Whole Earth Catalog. Förkortningen står också för patch and crash.

Även: politically correct - politiskt korrekt, pk - om språkbruk: fritt från termer som kan uppfattas som nedsättande av olika grupper.

Personal System 2 - PS/2 - IBMs uppföljare till IBM PC, lanserad 1987. Beteckningen hör förstås ihop med operativsystemet OS/2. På grund av önskemål från kunderna började IBM att erbjuda PS/2 med Windows, vilket snabbt blev helt dominerande. Förutom 3,5-tumsdisketter och VGA-grafik hade PS/2, den då nya Micro Channel-bussen. IBM återgick i slutet av 1990-talet till produktnamnet Personal Computer.


persondator - komplett dator som är avsedd att användas av en person åt gången. Beteckningen blev känd när IBM lanserade sin Personal Computer (pc). - På svenska skiljer vi mellan den allmänna termen persondator, som kan vara pc, Mac eller andra typer, och pc, som är IBM-kompatibla (gjorda för att köra Windows). Persondatorer kan vara stationära (avsedda att placeras på ett skrivbord och stanna där) eller bärbara. Handhållna datorer är i princip persondatorer (avsedda att användas av bara en person), men kallas inte för det. Äldre ord för persondator är hemdator och mikrodator. - Observera att smarta mobiler och surfplattor inte brukar räknas som persondatorer.

Whole Earth Catalog - katalog som startades 1968 av Stewart Brand och som med tiden fick stor betydelse för den framväxande persondatorkulturen i San Franciscoområdet. Whole Earth Catalog innehöll verktyg, böcker, elektronik, konstmateriel och annat. Målet var att tillhandahålla verktyg för studier, självförverkligande och förändring av världen. Katalogen kom ut 1968-1972 och därefter mindre regelbundet fram till 1998. Den bidrog till att sprida de första persondatorerna. Steve Jobs har offentligt talat om Whole Earth Catalogs betydelse för honom. Howard Rheingolds idéer har växt ur samma tradition. Forumet The Well uppstod ur Whole Earth Catalog. - Läs mer i boken What the dormouse said: How the sixties counterculture shaped the personal computer industry av John Markoff och i Wikipedia (*).

Wozniak, Steve - (1950) - "The Woz" - grundade 1976 Apple til­lsammans med Steve Jobs. Wozniak var ett tekniskt snille som konstruerade Apple I och stor­säljaren Apple II. Efter det har han inte varit djupare involverad i Apples produkt­utveckling, även om han formellt fort­farande är anställd. Han har varit del­ägare i före­tag som Wheels of Zeus (2001-2006) och Danger. Anställdes 2009 som chefs­forskare på data­lagrings­före­taget Fusion-io. - Gav 2006 ut själv­biografin iWoz: From computer geek to cult icon: How I invented the personal computer, co-founded Apple, and had fun doing it. - Fick 1979 Grace Murray Hopper Award (se länk). - Se woz.org. - Han kan dansa också.Tidningen

Computer Sweden är Sveriges ledande it- tidning som publicerar nyheter varje dag på webben och varje torsdag i ett fullmatat pappersnummer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jörgen Lindqvist
Prenumerera på CS

Gratis nyhetsbrev
Alla nyheter direkt i din mejl
Kontakta oss
Prenumerationsärenden:
computersweden.se/info
eller ring 08-799 62 35.

Ring
till 08-453 60 00.
Skicka gärna e-post till: cs@idg.se

Postadressen är:
Computer Sweden 106 78 Stockholm