Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på annonssmusslingsprogram

annonssmusslingsprogram - (adware)oönskat program som hämtar annonser till användarens dator genom internet. Annons­smusslings­program levereras ofta till­sammans med gratis­program och installeras omärkligt som smyg­program samtidigt med gratis­programmet. Detta nämns ofta i kontrakts­villkoren för gratis­programmen, men de flesta läser inte villkoren. – Annons­smusslings­program är nära besläktade med andra smyg­program som spion­program (spyware) och skum­program (scumware). – För att upptäcka och avlägsna annons­smusslings­program, vilket är svårt eftersom de är gjorda för att vara osynliga i filsystemet, använder man samma program som mot spion­program.


Förekommer i följande beskrivningar:

adware - se annons­smusslings­program. – Fler ord på ware.

Efast - eFastannons­smuss­lings­program som i smyg byter ut webb­läsaren Chrome mot en kopia. Kopian ut­sätter an­vändaren för oönskade an­nonser som är svåra att få bort, och för­söker kart­lägga an­vändarens be­te­ende. – Kopian av Chrome är baserad på Chromium, och är därför i stort sett likadan som Chrome, bortsett från tilläggen som sprider oönskade annonser. Troligen har ut­veck­larna av Efast valt an­grepps­metoden med en kopia av Chrome därför att det har blivit allt svårare att in­stal­lera oönskade program i smyg på Chrome. – Efast blev känt i oktober 2015, se artikel i Mal­ware­bytes (länk).

gatored - ”webbkidnappad” – när man besöker en webbsida men omedelbart skickas vidare till en helt annan sida. Detta sker utan den första webbsidans utgivares vetskap. – Ordet kommer av programmet Gator, ett annons­smuss­lings­program som installerades i smyg på många datorer. Se också hijackware. Gatored kan också syfta på poppuppannonser från företag som konkurrerar med det företag vars webbsidor man besöker. Även detta kan orsakas av programmet Gator. – Om företaget bakom Gator, se Wikipedia.

oönskat program - (badware) – program som gör saker som användaren inte skulle tillåta, om hon visste om det. Det kan vara att skada datorn, dess program och filer, att utan användarens med­givande samla in information om användaren, eller att använda datorn för att skicka oönskade filer till andra. – Oönskade program är en övergripande beteckning på sabotage­program, som virus och maskar, och smyg­program (eller in­fil­tra­tions­­pro­gram) som spion­program och annons­smusslings­program. Benämningen oönskat program används främst om program som inte är direkt skadliga, men som är irriterande eller integritets­kränkande: att skadliga program är oönskade är ju själv­klart. Oönskade program som bara är ir­ri­te­rande kallas för skräp­program. – En organisation som bekämpar skadliga program är Stop­badware, se stopbadware.org.

smygprogram - (stealth software, stealthware) - oönskade, ofta skadliga, program som döljs i datorns filsystem för att man inte ska kunna upptäcka dem och avlägsna dem. Smygprogram kan följa med program som användaren laddar ner från webben eller komma som bilagor till e-post. Det är ett sammanfattande ord för infiltrationsprogram, spionprogram, skumprogram, spökprogram (rootkits), annonssmusslingsprogram och andra sabotageprogram. Se också drive-by download och trickler.

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng