Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på generisk

generisk - (generic) - allmän, "märkeslös" - utan särskilda kännetecken, med samma egenskaper som alla andra av samma sort; inte skyddad av varumärke eller andra inskränkningar. Generic brand product - "märkeslös" produkt, typ "kaffet Kaffe"; generic drug - lågpriskopia av känt läkemedel med utgånget patent; generic computer - märkeslös dator ("källarbygge"); generisk marknadsföring (generic marketing) - märkeslös marknadsföring för en typ av produkt, till exempel "ät mer smör"; generic user - vanlig användare (inte nödvändigtvis samma sak som en typisk användare i statistisk bemärkelse). - Se också generisk toppdomän. - Ordet generisk finns på svenska, men bör undvikas eftersom de flesta inte vet vad det står för. Det innebär att man särskiljer sorten, men inte individerna. Ordet kommer av latinets genus, plural genera, 'sort', 'kön'. Inom biologi och andra vetenskaper används det om egenskaper som finns hos alla individer av en viss art.


Förekommer i följande beskrivningar:

begränsad toppdomän - (restricted top-level domain eller generic-restricted top-level domain) - toppdomän på internet som enbart kvalificerade sökande kan registrera in domäner under. Begränsade toppdomäner är bland annat edu för amerikanska universitet och högskolor, gov för amerikanska myndigheter och mil för amerikanska militären. - Sponsrade toppdomäner som aero, coop och museum är en typ av begränsade domäner som hanteras av branschorganisationer. Begränsade toppdomäner är en undergrupp till generiska toppdomäner. Reglerna för tilldelning av begränsade toppdomäner fastställs av Icann. - Alternativet till begränsade toppdomäner är öppna toppdomäner.

biz - generisk toppdomän på internet, avsedd för företag. Skrivs ofta .biz. Infördes 2001 för att avlasta com-domänen. Biz står för business. För att man ska få registrera en domän under biz krävs att man har något slags kommersiell verksamhet.

com - den vanligaste toppdomänen på internet. Det är en öppen och generisk toppdomän som vem som vill får registrera domäner under. Skrivs ofta .com (se även dotcom). Com är kort för commercial: domänen var från början avsedd för företag. Det finns dock inga krav på att man har ett företag för att man ska få registera en com-domän.

generisk - (generic) - allmän, "märkeslös" - utan särskilda kännetecken, med samma egenskaper som alla andra av samma sort; inte skyddad av varumärke eller andra inskränkningar. Generic brand product - "märkeslös" produkt, typ "kaffet Kaffe"; generic drug - lågpriskopia av känt läkemedel med utgånget patent; generic computer - märkeslös dator ("källarbygge"); generisk marknadsföring (generic marketing) - märkeslös marknadsföring för en typ av produkt, till exempel "ät mer smör"; generic user - vanlig användare (inte nödvändigtvis samma sak som en typisk användare i statistisk bemärkelse). - Se också generisk toppdomän. - Ordet generisk finns på svenska, men bör undvikas eftersom de flesta inte vet vad det står för. Det innebär att man särskiljer sorten, men inte individerna. Ordet kommer av latinets genus, plural genera, 'sort', 'kön'. Inom biologi och andra vetenskaper används det om egenskaper som finns hos alla individer av en viss art.

generisk interaktion - interaktion med webbsida, med möjlighet att använda valfria metoder. Man kan använda många sätt för att få saker att hända på en webbsida: mus, styrplatta, knapptryckningar, pekskärm, röststyrning och gester. Generisk interaktion (se generisk) innebär att handlingar som att rulla på en webbsida, zooma på en bild, ändra inställningar beskrivs oberoende av vilket styrdon som används. Se också Independent user interface working group. - På engelska: generic interaction.

generisk toppdomän - general top level domain, gtld – allmän toppdomän – toppdomän som inte är lands­domän. Alltså toppdomäner som com, net, org och biz. – Generiska topp­domäner kan vara öppna, som com, net och org, eller begränsade som int för inter­nationella organ och edu för amerikanska hög­skolor. Det finns också sponsrade topp­domäner, till exempel aero, som bara får användas av företag och organisationer som godkänts av en viss "sponsrande" organisation. I slutet av år 2000 infördes sju nya generiska topp­domäner, nämligen biz, pro, aero, museum, coop, info och name. Av dessa är info helt öppen, och för att man ska få registrera en domän under name krävs det bara att man är en människa, inte ett företag. De andra fem domänerna är sponsrade. – Under 00-talet infördes de generiska topp­domänerna asia, cat (om katalanskt språk och kultur), jobs, mobi, tel och travel. – Porno­grafi­domänen xxx godkändes 2011 efter många om och men.

GNSO - Generic names supporting organization - organisation inom Icann som bereder och föreslår Icanns policy när det gäller generiska toppdomäner, alltså de toppdomäner som com, net och org som är öppna för alla.

gtld - förkortning för generic top level domain - se generisk toppdomän.

Independent user interface working group - (Indie UI) - arbetsgrupp som utvecklar en standard för att skilja mellan vad användaren vill ska hända på en webbsida och hur användaren uttrycker detta. Vanliga händelser är att rulla, bläddra och zooma. Detta kan göra på många sätt: med mus, med styrplatta, med knapptryckningar, med pekskärm eller med gester. Arbetsgruppens mål är att den som utvecklar en webbsida inte ska behöva tänka på hur användaren interagerar med sidan. Detta kallas för generisk interaktion. Independent user interface working group har tillsatts av World Wide Web Consortium, W3C. - Se we.org/WAI/IndieUI.

info - (1) - kort för information;

(2) - öppen och generisk toppdomän på internet. Vem som vill kan registrera en domän under info. Info infördes år 2000 som komplement till de äldre generiska toppdomänerna com, net och org. Namnet står för information.

net - (1) - nät, nätet, i synnerhet internet;

(2) - en av de tre vanligaste toppdomänerna. Det är en öppen och generisk toppdomän som vem som vill får registrera domäner under. Skrivs ofta .net. Net är kort för network, och domänen var från början avsedd för företag som tillhandahöll tjänster och utrustning för nätverk. Men det finns inga krav på att man är i nätverksbranschen för att man ska få registrera en net-domän.

org - en av de tre vanligaste toppdomänerna på internet. Det är en öppen och generisk toppdomän som vem som vill får registrera domäner under. Skrivs ofta .org. Org är kort för organization, och domänen var från början avsedd för ideella och andra icke-kommersiella organisationer. Det finns dock inga krav på att man har en sådan organisation för att man ska få registrera en org-domän.

Powerpoint - bildspels-program från Microsoft, det absolut vanligaste programmet i sitt slag. Ingår i programsviten Microsoft Office. - Powerpoint har blivit så vanligt att namnet har blivit en generisk beteckning på bildspel som körs från dator, det vill säga att bildspel ofta kallas för "Powerpoint", även om de är gjorda med ett annat program. Andra bildspelsprogram brukar kunna öppna bildspel i Powerpoints filformat och även kunna spara egna bildspel i Powerpointformat. - Se Microsoft.

toppdomän - (top level domain, tld) - högsta nivån i internets domännamssystem (förutom rotzonen). Toppdomänens förkortning, som se och com, står alltid sist i domännamnet. Det finns flera slags toppdomäner: generiska toppdomäner som com, net och org samt landsdomäner som se och us. Bland de generiska toppdomänerna finns det öppna toppdomäner, begränsade toppdomäner och sponsrade toppdomäner. Yttersta ansvaret för toppdomänerna ligger på Icann. - Sedan sommaren 2011 kan alla som uppfyller ett antal stränga villkor registrera en egen ny toppdomän (på engelska kallad dot-brand), men bara ansökningsavgiften är nästan 200 000 dollar. Läs mer här. - Se också pseudotoppdomän.

öppen toppdomän - (open top-level domain) - toppdomän som vem som helst kan registrera in domäner under. Typexempel är toppdomänerna com, net och org. Det ställs inga andra krav än att man betalar avgiften och sköter sig. I vissa fall kan rätten till en domän ifrågasättas, se domänrofferi. Motsatsen är begränsad toppdomän. Öppna toppdomäner är en undergrupp av generiska toppdomäner.