Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på generisk

generisk - (generic) – allmän, ”märkeslös” – utan särskilda kännetecken, med samma egen­skaper som andra av samma sort; inte skyddad av varu­märke eller andra inskränk­ningar. Generic brand product – ”märkes­lös” produkt, typ ”kaffet Kaffe"; generic drug – låg­pris­kopia av känt läke­medel med utgånget patent; generic computer – märkeslös dator (”källarbygge”); generisk marknads­föring (generic marketing) – märkes­lös marknads­föring för en typ av produkt, till exempel ”ät mer smör”; generic user – vanlig användare. – Se också generisk topp­domän. – Ordet generisk finns på svenska, men det bör undvikas eftersom de flesta inte vet vad det står för. Ordet innebär egentligen att man särskiljer sorten, men inte individerna. Ordet generisk kommer av latinets genus, plural genera, ’sort’, ’kön’. Inom biologi och andra veten­skaper används ordet om egenskaper som finns hos alla individer av en viss art.


Förekommer i följande beskrivningar:

begränsad toppdomän - (restricted top-level domain eller generic-restricted top-level domain) - toppdomän på internet som enbart kvalificerade sökande kan registrera in domäner under. Begränsade toppdomäner är bland annat edu för amerikanska universitet och högskolor, gov för amerikanska myndigheter och mil för amerikanska militären. - Sponsrade toppdomäner som aero, coop och museum är en typ av begränsade domäner som hanteras av branschorganisationer. Begränsade toppdomäner är en undergrupp till generiska toppdomäner. Reglerna för tilldelning av begränsade toppdomäner fastställs av Icann. - Alternativet till begränsade toppdomäner är öppna toppdomäner.

biz - generisk toppdomän på internet, avsedd för företag. Skrivs ofta .biz. Infördes 2001 för att avlasta com-domänen. Biz står för business. För att man ska få registrera en domän under biz krävs att man har något slags kommersiell verksamhet.

com - den vanligaste toppdomänen på internet. Det är en öppen och generisk toppdomän som vem som vill får registrera domäner under. Skrivs ofta .com (se även dotcom). Com är kort för commercial: domänen var från början avsedd för företag. Det finns dock inga krav på att man har ett företag för att man ska få registera en com-domän.

generisk - (generic) – allmän, ”märkeslös” – utan särskilda kännetecken, med samma egen­skaper som andra av samma sort; inte skyddad av varu­märke eller andra inskränk­ningar. Generic brand product – ”märkes­lös” produkt, typ ”kaffet Kaffe"; generic drug – låg­pris­kopia av känt läke­medel med utgånget patent; generic computer – märkeslös dator (”källarbygge”); generisk marknads­föring (generic marketing) – märkes­lös marknads­föring för en typ av produkt, till exempel ”ät mer smör”; generic user – vanlig användare. – Se också generisk topp­domän. – Ordet generisk finns på svenska, men det bör undvikas eftersom de flesta inte vet vad det står för. Ordet innebär egentligen att man särskiljer sorten, men inte individerna. Ordet generisk kommer av latinets genus, plural genera, ’sort’, ’kön’. Inom biologi och andra veten­skaper används ordet om egenskaper som finns hos alla individer av en viss art.

generisk interaktion - interaktion med webbsida, med möjlighet att använda valfria metoder. Man kan använda många sätt för att få saker att hända på en webbsida: mus, styrplatta, knapptryckningar, pekskärm, röststyrning och gester. Generisk interaktion (se generisk) innebär att handlingar som att rulla på en webbsida, zooma på en bild, ändra inställningar beskrivs oberoende av vilket styrdon som används. – Se också Independent user interface working group. – På engelska: generic inter­action.

generisk toppdomän - general top level domain, gtld – allmän toppdomän – toppdomän som inte är lands­domän. Alltså toppdomäner som com, net, org och biz. – Generiska topp­domäner kan vara öppna, som com, net och org, eller begränsade som int för inter­nationella organ och edu för amerikanska hög­skolor. Det finns också sponsrade topp­domäner, till exempel aero, som bara får användas av företag och organisationer som godkänts av en viss "sponsrande" organisation. I slutet av år 2000 infördes sju nya generiska topp­domäner, nämligen biz, pro, aero, museum, coop, info och name. Av dessa är info helt öppen, och för att man ska få registrera en domän under name krävs det bara att man är en människa, inte ett företag. De andra fem domänerna är sponsrade. – Under 00-talet infördes de generiska topp­domänerna asia, cat (om katalanskt språk och kultur), jobs, mobi, tel och travel. – Porno­grafi­domänen xxx godkändes 2011 efter många om och men.

GNSO - Generic names supporting organization - organisation inom Icann som bereder och föreslår Icanns policy när det gäller generiska toppdomäner, alltså de toppdomäner som com, net och org som är öppna för alla.

gtld - förkortning för generic top level domain - se generisk toppdomän.

Independent user interface working group - (Indie UI) – arbetsgrupp som utvecklar en standard för att skilja mellan vad användaren vill ska hända på en webb­sida och hur användaren ut­trycker detta. – Van­liga inter­aktioner är att rulla, bläddra och zooma. Detta kan göra på många sätt: med mus, med styr­platta, med knapp­tryck­ningar, med pek­skärm eller med gester. Arbets­gruppens mål är att den som ut­veck­lar en webb­sida inte ska behöva tänka på hur an­vända­ren inter­agerar med sidan. Detta kallas för generisk inter­aktion. – Inde­pendent user inter­face working group har till­satts av World Wide Web Consortium, W3C. – Se we.org/WAI/IndieUI.

info - (1) - kort för information;

(2) - öppen och generisk toppdomän på internet. Vem som vill kan registrera en domän under info. Info infördes år 2000 som komplement till de äldre generiska toppdomänerna com, net och org. Namnet står för information.

net - (1) - nät, nätet, i synnerhet internet;

(2) - en av de tre vanligaste toppdomänerna. Det är en öppen och generisk toppdomän som vem som vill får registrera domäner under. Skrivs ofta .net. Net är kort för network, och domänen var från början avsedd för företag som tillhandahöll tjänster och utrustning för nätverk. Men det finns inga krav på att man är i nätverksbranschen för att man ska få registrera en net-domän.

org - en av de tre vanligaste topp­domänerna på inter­net. Det är en öppen och generisk topp­domän som vem som vill får regist­re­ra domäner under. Skrivs ofta .org. Org är kort för organization, och domänen var från början av­sedd för ideella och andra icke-kom­mersi­ella orga­nisa­tioner. Det finns dock inga krav på att man har en sådan orga­nisa­tion för att man ska få regist­re­ra en org-domän.

Powerpoint - bildspels-program från Micro­soft, det absolut van­lig­aste pro­gram­met i sitt slag. Ingår i program­sviten Micro­soft Office. – Power­point har blivit så vanligt att namnet har blivit en generisk be­teck­ning på bild­spel som körs från dator, det vill säga att bild­spel ofta kallas för ”Power­point”, även om de är gjorda med ett annat program. Andra bild­spels­program brukar kunna öppna bild­spel i Power­points fil­format och även kunna spara egna bild­spel i Power­point­format. – Se Micro­softs webb­sidor (länk).

toppdomän - (top level domain, tld) – domän på högsta nivån i internets domän­nams­system (förutom rotzonen). – Topp­domänens för­kort­ning, som se och com, står alltid sist i domän­namnet. Det finns flera slags toppdomäner: generiska toppdomäner som com, net och org samt lands­domäner som se och us. – Bland de generiska topp­­­domänerna finns det öppna topp­­domäner, begränsade topp­domäner och sponsrade topp­domäner. – Yttersta ansvaret för topp­domänerna ligger på Icann. – Sedan sommaren 2011 kan alla som uppfyller ett antal stränga villkor re­gist­rera en privat topp­­­domän (på engelska skämtsamt kallad dot-brand), men bara an­sök­­nings­­avgiften är nästan 200 000 dollar. – Läs mer här. – Se också pseudo­topp­domän.

öppen toppdomän - (open top-level domain) - toppdomän som vem som helst kan registrera in domäner under. Typexempel är toppdomänerna com, net och org. Det ställs inga andra krav än att man betalar avgiften och sköter sig. I vissa fall kan rätten till en domän ifrågasättas, se domänrofferi. Motsatsen är begränsad toppdomän. Öppna toppdomäner är en undergrupp av generiska toppdomäner.

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng