Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på informationsteknik

informationsteknik - (information technology), förkortat it - modernare term för datateknik. Termen infördes för att betona att det viktiga är att lagra, bearbeta. överföra och presentera information (databaser). Ibland talar man om ikt, informations- och kommunikationsteknik, på engelska ict, information and communications technology, men det är samma sak som it.Förekommer i följande beskrivningar:

chief information officer - (cio) - den chef i företags­ledningen som an­svarar för informations­teknik (it). Korrekt an­vänd kan titeln bara an­vändas om en medlem av före­tags­ledningen, C level management, inte om it-chefer på lägre nivå. –  Se också engelska chefstitlar på c.

edit - to edit - att redigera. Kan ofta översättas med ändra. Att redigera i journalistik och förlagsverksamhet är att bearbeta en text så att den blir bättre i olika avseenden, eventuellt också att korta texten, men utan att ändra dess grundläggande innehåll. Inom informationsteknik och programmering använder man ofta ordet to edit om allt skrivande. Formen att editera förekommer också på svenska. - Se också editor.


ice - (1) - information, communication, entertainment - sammanfattning av vad informationsteknik används till. Förkortningen har använts i denna betydelse sedan 1990-talet. Man talar ibland om "the ice age";


(2) - in case of emergency - "närmaste anhörig" - telefonnummer till person som ska underrättas om man råkar ut för olycka eller sjukdomsfall. I engelskspråkiga länder lägger många in det telefonnumret i sin mobiltelefons telefonlista under förkortningen ICE.


it - se informationsteknik.


technology - teknik, teknologi; informations­­teknik (it). – Det svenska ordet tekno­logi betyder 'teknisk veten­skap'. Det amerikanska ordet tech­­nology be­tyder både 'teknik' och 'teknisk veten­­skap'. Dess­utom har det blivit så att tech­­nology, eller bara tech, ofta bara står för 'in­formations­­teknik', och ingen annan teknik. – Över­­sätt tech­­nology med teknik, om det inte är uppen­­bart att det ska vara tekno­­logi eller it.

teknologi - teknisk vetenskap. De som studerar på teknisk högskola är teknologer, inte tekniker, och om de doktorerar blir de teknologie doktorer (inte tekniska doktorer). – Engelska tech­­nology ska oftast över­­sättas med teknik eller, allt oftare, med in­formations­­teknik (it). Bara när "tech­­nology" verkligen betyder 'teknisk veten­skap' (som i Massa­chusetts institute of tech­nology) över­­sätter man det med tekno­­logi.

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng