Computer Sweden


"Spelföretagen måste ta bladet från munnen"

Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på informationsteknik

informationsteknik - (information technology), förkortat it - modernare term för datateknik. Termen infördes för att betona att det viktiga är att lagra, bearbeta. överföra och presentera information (databaser). Ibland talar man om ikt, informations- och kommunikationsteknik, på engelska ict, information and communications technology, men det är samma sak som it.Förekommer i följande beskrivningar:

chief information officer - (cio) - den chef i företagsledningen som ansvarar för informationsteknik (it). Korrekt använd kan titeln bara användas om en medlem av företagsledningen, C level management, inte om it-chefer på lägre nivå.


edit - to edit - att redigera. Kan ofta översättas med ändra. Att redigera i journalistik och förlagsverksamhet är att bearbeta en text så att den blir bättre i olika avseenden, eventuellt också att korta texten, men utan att ändra dess grundläggande innehåll. Inom informationsteknik och programmering använder man ofta ordet to edit om allt skrivande. Formen att editera förekommer också på svenska. - Se också editor.


ice - (1) - information, communication, entertainment - sammanfattning av vad informationsteknik används till. Förkortningen har använts i denna betydelse sedan 1990-talet. Man talar ibland om "the ice age";


(2) - in case of emergency - "närmaste anhörig" - telefonnummer till person som ska underrättas om man råkar ut för olycka eller sjukdomsfall. I engelskspråkiga länder lägger många in det telefonnumret i sin mobiltelefons telefonlista under förkortningen ICE.


it - se informationsteknik.


it-poesi - lyriska tirader om alla välsignelser som "den nya informationstekniken" ska föra med sig. Författas på beställning av välarvoderade skribenter och publiceras i skrifter som ges ut av kommissioner och forskningsstiftelser. Besläktat med läroplanspoesi, men anses mer inbringande för skribenten.

Pioneer Award - utmärkelse som delas ut av Electronic Frontier Foundation varje år sedan 1992. Priset går till "ledare i det elektroniska gränslandet som breddar frihet och innovation på informationsteknikens fält". - Se eff.org.- Fler utmärkelser.


technology - teknik, teknologi; informationsteknik (it). Det svenska ordet teknologi betyder 'teknisk vetenskap'. Det amerikanska ordet technology betyder både 'teknik' och 'teknisk vetenskap'. Dessutom har det blivit så att technology eller bara tech ofta står för enbart 'informationsteknik' (it). Översätt technology med teknik, såvida det inte är uppenbart att det ska vara teknologi eller it.
Tidningen

Computer Sweden är Sveriges ledande it- tidning som publicerar nyheter varje dag på webben och varje torsdag i ett fullmatat pappersnummer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jörgen Lindqvist
Prenumerera på CS

Gratis nyhetsbrev
Alla nyheter direkt i din mejl
Kontakta oss
Prenumerationsärenden:
computersweden.se/info
eller ring 08-799 62 35.

Ring
till 08-453 60 00.
Skicka gärna e-post till: cs@idg.se

Postadressen är:
Computer Sweden 106 78 Stockholm