Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på klicka

klicka - (to click) - i grafiska användargränssnitt: att trycka på en musknapp (så att det hörs ett klickljud) när muspekaren är placerad på en symbol eller text som man vill göra något med (öppna en fil, starta ett program, göra en utskrift, kasta i papperskorgen, markera ett stycke text...). Ibland används två klick: det första klicket markerar det som man väljer, det andra klicket gör att det händer något. Att utföra båda klicken i följd kallas för att dubbelklicka. Ibland räcker det med ett klick för att öppna en fil eller köra ett program. - Motsvarande handling på datorer utan mus eller annat pekdon, till exempel handdatorer med pekskärm, kan kallas för att klicka även om det inte hörs något klickljud, alternativt för att trycka eller att trycka till. - Se också vänsterklicka (primärklicka) och högerklicka (sekundärklicka).Förekommer i följande beskrivningar:

*buntu - sammanfattande namn på varianter av operativsystemet Ubuntu. För lista, klicka här.

Abone - (1) - Active network backbone - avslutat försök med ett extremt "dumt" nät där meddelandena själva innehåller de program och data som behövs för att de ska nå sitt mål. Principen kallas för aktivt nät (active network eller active networking). Projektet lades ner runt år 2000. Projektet (klicka här) finansierades av Darpa och drevs av det privata forsk­ningsinstitutet SRI International (länk) i samarbete med University of southern Cali­fornia;

(2) - stam­nät för internet­kommu­nika­tion i östra och södra Asien.

anticiparallellism - av anticipate, föregripa, och parallellism - princip för hur man skriver dator­program: datorn försöker räkna ut på förhand vad användaren kommer att göra och ser till att det redan är klart när an­vändaren trycker på knappen. Resurserna till detta finns redan, eftersom datorer går på tom­gång en stor del av tiden. Ett exempel på anticiparallellism är att medan man tittar på en webb­sida kan webb­läsaren passa på att läsa in alla sidor som webb­sidan har länkar till - innan man klickar på länkarna. Termen lanserades av Bob Metcalfe. Micro­soft har en grupp som arbetar på samma idé, men då kallas det för continual computation.

Antisec Movement - Anti Security Movement – rörelse som motarbetar fullt avslöjande av säker­hets­brister. – Rörelsen uppstod 1999 och har publicerat ett manifest, klicka här. – En vanlig upp­fattning inom it-säker­het är den motsatta, nämligen att fullt avslöjande av säker­hets­luckor är det effektivaste sättet att tvinga företag (program­leverantörer, utgivare av webb­sidor) att rätta till felen snabbt. Lämnar man in uppgifter om säker­hets­brister till före­tagen i tysthet händer vanligt­vis ingen­ting, utom möjligt­vis att den som lämnar informationen blir stämd. Antisec Movement delar inte denna syn, utan anser att fullt avslöjande leder till att om­dömes­lösa personer får till­fälle att ställa till stor skada. Rörelsen tror också att it-säker­hets­industrin använder fullt avslöjande som medel att öka för­säljningen av anti­virus­program och andra säker­hets­produkter. – Mer i Wiki­­pedia. – Antisec Movement ska inte för­växlas med Operation Anti­sec, som har en helt annan inriktning.

apyware - anti-spyware – en vanlig felskrivning av spyware, se spion­program. Det har blivit en etablerad förkortning för anti-spyware. Orsaken är att många missar s:et på tangent­bordet när de ska skriva spyware, och a:et ligger intill. Därför lägger många som marknadsför anti-spionprogram till apyware som meta­data på sina webbsidor. Då når de även de som har fingrar som slinter. – Se också Cupertino effect. – Fler ord på -ware, klicka här

Atari - legendarisk tillverkare av spelkonsoler och persondatorer, nerlagd 1996, numera ett franskägt företag som utvecklar och säljer datorspel. - Det ursprungliga Atari grundades 1972 och var det första företag som sålde datorspel som kommersiell produkt. Atari började 1976 sälja en spelkonsol som kopplades till en tv. Samma år köptes Atari av Warner Communications. 1980 började Atari sälja persondatorer med ett eget operativsystem. 1984 såldes person­dator- och spel­konsol­verk­sam­heten under namnet Atari Corporation till Jack Tramiel. Datorspelen låg kvar i ett annat företag, Atari Games. - Atari Corporation utvecklade datorer och konsoler, bland annat den handhållna datorn Atari Portfolio, känd från filmen Terminator 2, men kunde inte konkurrera med Windows-platt­formen och med produkter från andra spel­konsol­till­verkare som Nintendo. Verksamheten upphörde 1996 och företaget såldes sedan flera gånger. Ett dotterbolag till det franska företaget Infogrames köpte företaget 2003 och bytte sedan namn till Atari Inc. Företaget utvecklar och säljer datorspel. Atari Inc begärde konkursskydd (chapter 11) i januari 2013. - Se atari.com. - Atari Games bytte namn till Midway Games West, numera del av Warner. - En video om Ataris historia finns på Youtube, klicka här. - Ljud­generatorn Atari punk console har inget med Atari att göra, förutom namnet.

bekräftelsemejl - (confirmation email eller confirmation mail) - e-post som skickas till användare som registrerar sig på en webbplats, och som måste besvaras. Registreringen blir inte definitiv förrän mejlet har besvarats. Bekräftelsemejl används också för användare som registrerar sig för nyhetsbrev och andra abonnemang. Syftet är att kontrollera att den e-postadress som besökaren har uppgett är rätt. Dessutom försvårar det för andra personer att okynnesregistrera någon. Mottagaren svarar på ett bekräftelsemejl antingen genom att skicka tillbaka det eller genom att klicka på en länk i mejlet. Numera är det senare vanligast. - Se också mejlvägg.

bilaga - (attachment, attached file, enclosure) - fil som bifogas e-post eller annat elektroniskt meddelande. Kan vara en textfil, en pdf, bild, video, ljud eller något annat, eventuellt i komprimerad form. Bilagor syns i meddelandet som en ikon eller en textrad och måste öppnas separat genom att man klickar på ikonen eller textraden. Man kan då också behöva ange vilket program som behövs för att öppna filen. - Se också Datatermgruppen. - Bilagor används ofta i spam för att sprida oönskade och skadliga program. Man bör därför bara öppna bilagor från avsändare som man känner, och bara om man vet vad de innehåller.


book - ord som ingår i namnet på många bärbara datorer. (För en lista, klicka här.) – Det var Alan Kay med sin prototyp för en bärbar dator, Dynabook från 1972, som började använda book som beteckning på en bärbar dator. Han ville använda bärbara datorer som läro­medel i skolan, därav namnet. Numera är det vanligt att bärbara datorer heter något på -book. Däremot används ordet book inte fristående som beteckning på bärbara datorer. Läs­plattor heter också ibland något på -book. – Se också e-bok.

bookmarklet - bokmärkesskript, skriptbokmärke - ett litet program (i Javascript) som sparas i form av ett bokmärke/favorit i en webbläsare och som körs när man klickar på länken. Kan underlätta vissa funktioner, till exempel att man först markerar ett ord på en webbsida och sedan klickar på skriptbokmärket så får man upp ett fönster med en ordbokssida där ordet förklaras.


Butiá - robot baserad på skoldatorn XO-1. Det är helt enkelt en XO-1 på hjul, alltså något som påminner om själv­gående gräs­klippare och damm­sugare. Butiá har utvecklats i Uruguay för att användas för experi­ment i skolor. – Se denna länk med video (på spanska). – Fler it-resurser för barn, klicka här.

Calea - Communications assistance for law enforcement act – amerikansk lag från 1994 om avlyssning av tele- och datakommunikation. Lagen ger staten rätt att avlyssna telefon­samtal och data­kommunikation under vissa omständigheter, som vid hot mot landets säkerhet. Tele­operatörerna är skyldiga att göra avlyssning möjlig. – Läs om Calea på FCC:s sajt, klicka här. – Fler juridiska lagar.

cat bearding - fluga på internet (mem) våren 2013. Man fotograferar sig själv med en katt som skägg. Man håller katten så att underkäken är vänd mot kameran. – För bilder, klicka här.

citaträtt - rätten att citera upphovsrättsligt skyddade verk utan tillstånd. Gäller för text och musik. Citaträtten regleras i upphovsrättslagens paragraf 22 (klicka här). Det ska framgå att citatet är ett citat, och upphovspersonen ska anges. Ett citat ska vara en mindre del av verket. För målningar och andra konstformer gäller återgivningsrätten. Citaträtt och återgivningsrätt motsvarar fair use i amerikansk rätt.


click - se klicka.


clickback - svarsklick, returklick - ord som används i flera betydelser, till exempel:


(1) - kommentar på internet (click plus feedback);


(2) - svar, kommentar eller annan respons som en besökare på en webbsida ger genom att först klicka på en länk eller knapp. I marknadsföring på webben syftar det ofta på att användare visar intresse för reklamen genom att klicka på en länk eller knapp;


(3) - om marknadsföring med hjälp av sökmotorer: att en besökare först besöker en webbsida som hon har hittat med hjälp av en sökmotor, men sedan klickar sig tillbaka till sökmotorn (eftersom hon inte fann det som hon letade efter);


(4) - namn på flera företag, program och tjänster.


clickprint - (1) - klickavtryck - mönster av webbsurfande som skiljer sig från person till person. Består av sådant som antalet sidor som besöks varje session, hur lång tid man ägnar åt varje sida, veckodag och klockslag för besök på vissa sidor. Enligt forskarna Balaji Padmanabhan (länk) och Catherine Yang (länk) kan klickavtryck användas för att med hög träffsäkerhet identifiera individer. Se deras artikel "Clickprints on the web" (pdf);

(2) - varumärke för ett amerikanskt företag som tillhandahåller webbaserade tryckeritjänster, se clickprint.com.

click-through - klick, genomklickning - i marknads­föring: det att en be­sökare på en webb­sida klickar på en länk som går till reklam. (Eller till något annat som man har an­ledning att mäta.) Click-through rate, se klickkvot. Även: clickthrough.

clicktivism - politisk aktivism som bygger på att man klickar på upprop på internet. (Click och activism.) - Se också nätrötter (netroots).


clickwrap - (om) avtal som godkänns genom att man klickar på en knapp på en webbsida. Ordet anspelar på shrinkwrap. - Se också browsewrap.


collapse - "stäng", "fäll ihop" - om listor som innehåller andra listor: dölja innehållet i listan och bara visa listans namn. Detta kan man ofta göra genom att klicka på en liten trekant intill listans namn. Används i filkataloger för att öka överskådligheten och är ett alternativ till att öppna och stänga fönster. Kallas också för "visa rubrik" (alltså "visa bara rubrik"). Motsatsen heter expand ("öppna", "fäll ut" eller "visa allt").

css - (1) - cascading stylesheets, kaskadmallar - flera grafiska mallar knutna till samma webbsida - samma text och bild och annat material kan presenteras i flera olika former. Man kan till exempel ha samma webbsida med en vanlig mall, en mall för besökare med synsvårigheter och en tredje mall som passar för handhållna apparater med små bildskärmar. Detta är relativt enkelt därför att mallarna är separata filer som inte ingår i webbsidans html-kod. Därför kan en webbsurfare ha egna stilmallar som css-anpassade webbsidor kan följa. Om webbläsaren klarar kaskadmallar kan den välja mellan mallarna enligt användarens anvisningar. - En övertygande uppvisning finns på denna webbsida: klicka på de olika alternativen under "Choose style sheet". Det är samma webbsida (samma text och bild, förutom dekorationsbilder) i ett antal olika skepnader. En ändring på sidan slår igenom i alla versionerna. - Webbens tekniska ledningsgrupp W3C förklarar kaskadmallar på engelska här. Läs också i Wikipedia;

(2) - content scrambling system - kopieringsskydd som används på dvd-skivor med upphovsrättsligt skyddat material, främst långfilmer. För att en css-krypterad inspelning ska kunna dekrypteras krävs att samma krypteringsnyckel finns både på spelaren och på skivan. Det finns ungefär 400 nycklar i systemet. Varje tillverkare av spelare tilldelas en sådan nyckel, men varje dvd-skiva innehåller alla nycklar. Först efter att skivan och spelaren har utväxlat nycklar kan materialet dekrypteras och spelas upp. Om en tillverkare av spelare missköter sig har utgivaren av det skyddade materialet, alltså filmbolaget, möjlighet att utesluta den tillverkarens nyckel från kommande skivor. (Men det finns alltså inget sätt att blockera material som redan är utgivet.) - Css kan kringgås med programmet decss;

(3) - oftare: xss - förkortning för cross-site scripting, se webbkodinjektion.

ctrl-V - "klistra in" - tangentkombination som lägger in text eller bild som klippts ur (ctrl-X) eller kopierats (ctrl-C) på ett angett ställe. För att kunna klistra in måste man först ange en plats genom att peka och klicka. Sedan trycker man samtidigt på tangenterna ctrl och V. På Mac blir det tangenterna äpple ("fornminne") och V.


cyberchump - cyberpucko, cybertönt, cyberfåne – dum och lat person med inter­net­anslutning. – Ett cyber­pucko tror på allt som står på internet, och tror att fakta­koll betyder att klicka på en länk. – Se denna artikel av för­fattaren Andrew Vachss. – Se också morono­sphere och teh internetz.

dark social - det utbyte av länkar som sker direkt mellan människor, inte genom sociala nätverk, bloggar. – Analys av besök på publika­tioners webb­sidor visar att de enskilda artiklarna får besök som inte kan spåras. Detta kan gälla hälften av besöken. Besökarna har inte klickat på en länk på Face­book, på en blogg eller på en annan publikation. De har inte heller kommit till artikeln från publika­tionens första­sida. Samtidigt är länkarna till specifika artiklar ofta så långa och oförut­säg­bara att det är osanno­likt att besökaren har fyllt i den ur minnet. Den för­kla­ring som återstår är att besökaren har fått länken av en vän i e-post eller chatt. Det finns alltså en stor sfär av utbyte av länkar som det är praktiskt taget omöjligt att över­blicka, mäta eller påverka. – Ut­trycket dark social blev känt genom en artikel i ameri­kanska Atlantic Monthly efter att tid­skriftens webb­analys­firma hade upptäckt fenomenet (länk). – Dark står här bara för ’okänd’, ’outforskad’, inte för kriminell. – Jäm­för med darknet och djup­webben.

datavirus - (eller bara virus, computer virus) – sabotageprogram som (1) ställer till skada eller ofog och (2) sprider kopior av sig själv till andra datorer. Numera sprids virus över internet genom e-post, ner­laddningar av filer eller så kallade bot­nät, men de första data­virusen spreds genom att de gömde sig på disketter. - Data­virus är små pro­gram som ställer till skada genom att ändra eller radera filer på den drabbade datorn. I värsta fall formaterar de om hård­disken. Det finns också "snälla" datavirus som nöjer sig med att visa text­med­delanden eller bilder. - Nyare virus brukar kunna leta reda på an­vändarens lista med e-post­adresser och sedan, utan an­vändarens vet­skap, skicka kopior av sig själva till alla på listan. - Skillnaden mellan ett virus och en mask är att virus gör oönskade, ofta skadliga saker. Maskar saboterar genom att fylla alla till­gängliga minnes­utrymmen med kopior av sig själv. Det slutar med att inget fungerar, men maskar för­stör ingen information. - Grund­läggande regler för skydd mot data­virus är:

(1) - klicka aldrig på en e-post­bilaga (attachment) från en av­sändare som du inte känner och litar på;

(2) - om du känner av­sändaren och litar på henne, klicka ändå inte på e-post­bilagan om du inte vet vad den inne­håller;

(3) - var försiktig med nerladdning av gratis­program från internet. Det kan följa med smyg­program;

(4) - ha ett antivirusprogram och se till att det är aktivt, rätt in­ställt och har färska virus­definitioner. (Inter­net­operatörer brukar till­handa­hålla anti­virus­program);

(5) - använd gärna också program som upp­täcker och av­lägsnar oönskade program.

– Samtidigt bör man inte ta virus­varningar på allvar utan att kontrollera dem först. – Aktuella upp­gifter om data­virus finns (på engelska) på Certs webb­plats under rubriken What's New och på svenska Cert-SE. – Läs också om mask (worm), trojansk häst, logisk bomb, bot­nät, zombie och sabotage­program.

dead drop - (1) - usb-minne som är inmurat i yttervägg för spridning av filer. Vem som vill kan ansluta sin dator till ett sådant minne för att kopiera filer till sin egen dator eller lägga till filer. Det är alltså ett system för anonym fildelning. Dead drops är ett initiativ av den tyske arkitekten Aram Bartholl, klicka här. Påbörjades i New York hösten 2010. - Dead drop är en spionterm för en "brevlåda" där man lämnar meddelanden som någon annan hämtar senare;

(2) - program för säker filöverföring, se Deaddrop.

direkttrafik - i webbstatistik: besökare som själva har skrivit in webb­adressen (url:en) till den webb­sida de besöker. De har alltså inte klickat på en länk eller gått via en sökmotor. – På engelska: direct traffic.

doi - digital object identifier - system för identifiering och sökning av upphovsrättsligt skyddat material som e-böcker på internet. Varje verk identifieras med ett särskilt nummer som ersätter den vanliga webbadressen (url:en). Webbadressen kan försvinna eller förändras, men en doi-adress ändras inte. När en användare klickar på en doi-länk skickas nämligen en förfrågan till en central katalog som svarar genom att skicka en aktuell webbadress till den bok, film eller låt som efterfrågas. Användaren omdirigeras sedan automatiskt dit. Läs mer på doi.org.

doorway page - webbsida som enbart finns för att vilseleda sökmotorer och deras användare. Den användare som klickar på länken till en doorway page i en lista med sökresultat hamnar på en annan sida än den doorway page som sökmotorn har indexerat. Sökmotorns rankning av en doorway page styrs av innehållet, som är skräddarsytt enbart för det ändamålet. Andra besökare till sidan än sökmotorns spindel skickas direkt vidare till en annan sida med helt annat innehåll. Detta är möjligt eftersom webbservern kan programmeras att skilja mellan sökmotorers spindlar och andra besökare, och förse dem med helt olika sidor, trots att de efterfrågar samma sida. Det är en metod i spamdexing.


dragspelsmeny - (accordion menu) - meny med utdragbara poster. Varje element i menyn representeras av en enradig text med ett eller flera ord. Om man klickar på en av rubrikerna så visas en längre text (eller annan information) som hör ihop med rubriken. Klickar man en gång till så stängs den posten.

drive-by - i farten, i förbifarten - jargonguttryck för sådant som drabbar någon mer eller mindre slumpartat och oväntat. Kommer av drive-by shooting, beskjutning av folk på trottoaren från en förbipasserande bil. - Termer på drive-by, klicka här.


dubbelklicka - (double click) - se klicka.


duckrolling - att locka andra att klicka på en meningslös länk i ett diskussionsforum. Länken leder till något som inte har det minsta med diskussionen att göra, ofta en bild av en leksaksanka på hjul. Duckrolling är alltså ett hyss. En variant är rickrolling.


ed2k - länkformat för filer (musik, video) som ska hämtas från internet, utvecklat för fildelningsprogrammet Edonkey. En ed2k-länk ersätter http i en webbadress (url), följs av adressen till en fil och visas som en länk på en webbsida. När en besökare på webbsidan klickar på länken skickas filen till besökaren.


Eliza - ett datorprogram som kunde föra en skriven dialog med en människa. Eliza imiterade en psykoterapeut. Programmet använde ofta knep som att göra frågor av den mänskliga motpartens påståenden: "Jag har huvudvärk" - "Varför tror du att du har huvudvärk?". Programmet kunde därför ge intryck av att förstå och veta mer än vad det faktiskt gjorde. - Eliza skrevs och utvecklades 1964-66 av Joseph Weizenbaum (1923-2008, se Wikipedia) på MIT. Syftet med programmet var inte att visa att datorer kan föra en "riktig" dialog, utan snarare att visa att människor låter sig luras av ett relativt enkelt program. Weizenbaum beskrev det som en "parodi" på hur psykoterapeuter talar med sina patienter. Eliza har återskapats i en version som finns på Facebook, klicka här. - Namnet: Eliza syftar på Eliza Doolittle, huvudperson i George Bernard Shaws pjäs Pygmalion och musikalversionen My fair lady.

envalsknapp - (radio button) - komponent i grafiska användargränssnitt som gör det möjligt att markera ett och endast ett av flera val. Ser ut som en liten cirkel med text intill och används i frågeformulär i datorprogram. Det finns en knapp för varje svarsalternativ. Man markerar det alternativ man väljer genom att klicka i rätt cirkel. Valet markeras med en liten prick i mitten. Väljer man ett alternativ till försvinner den första markeringen. - Namnet radio button kommer av att liknande knappar ska ha funnits på äldre radioapparater. Det finns ingen anledning att behålla anknytningen till radio på svenska, eftersom den är obegriplig för de flesta.


EU (Europeiska unionen) - (1) - Europeiska unionen - de korrekta svenska namnen på olika EU-organ står i EU:s publikations­hand­bok, klicka här. Notera att den formella skillnad som tidigare fanns mellan EU och EG upp­hörde att gälla vid över­gången till 2010. - En ord­lista på engelska med EU-jargong finns på europa.eu/abc/eurojargon;

(2) - eu - toppdomän för företag, organisationer och privat­personer i EU, införd i december 2005. Domänen ad­ministreras av organisationen Eurid med huvud­kontor i Belgien och kontor i Italien, Sverige och Tjeckien. Se eurid.eu.

exaflood - exa-tsunami - flodvåg av bandbreddskrävande program, till exempel video, som belastar internet. Syftar på exa som i exabyte - tusen miljoner gigabyte. - Uttrycket infördes 2007 av Bret Swanson från Discovery Institute (extern länk) och idén har sedan dess avfärdats som grundlös av Andrew Odlyzko, klicka här.

exe - filnamnsändelsen exe står för "executable", alltså en exekverbar fil - ett program. När man öppnar en exe-fil, till exempel genom att dubbelklicka på filnamnet, startar operativsystemet programmet automatiskt.


expand - "öppna", "fäll ut" - om listor som ingår i andra listor: visa innehållet i en lista i stället för att bara visa listans namn. Detta kan man ofta göra genom att klicka på en liten trekant intill listans namn. Används i filkataloger för att öka överskådligheten och är ett alternativ till att öppna och stänga fönster. Kallas även för "visa allt". Motsatsen heter "collapse" ("stäng", "fäll ihop" eller "visa rubrik").

finder - (1) - Finder - filhanteraren i Macintosh. Visas i det fönster som man använder för att söka och ordna filer. Finder kommer fram om man klickar på symbolen för Finder (ett kvadratiskt leende ansikte) eller om man klickar på Cmd-N på skrivbordet. Finder har funnits på Macintosh sedan den första Macen 1984 och kallas för Finder även på svenska;

(2) - om kameror: se sökare.

fyra obestridliga lagar om datasäkerhet - four irrefutable security laws:

(1) - användare vill klicka på saker;

(2) - programkod vill vara fel;

(3) - tjänster vill vara på, och:

(4) - säkerhetsfunktioner kan användas för att ställa till skada.

– Lagarna formulerades 2010 av Malcolm Harkins (länk), säkerhetsdirektör på Intel. – Fler lagar.

följare - (follower) - en som följer någon annans inlägg (tweets) på Twitter eller någon annan mikroblogg. Man gör detta genom att besöka någon annans sida på mikrobloggen och sedan klicka på knappen Follow. - Följare var ett av 2009 års nyord enligt Språkrådet.

föräldralös sida - (orphan page) - även: olänkad sida) - webbsida som ingen annan webbsida länkar till. För att komma till en föräldralös sida måste man alltså känna till dess webbadress (url), eftersom det inte går att "klicka sig" fram till den. (Jämför med återvändssida.)


genväg - (shortcut) - på Macintosh alias, i Unix mjuk länk - extra filnamn (ikon) som gör det enklare att komma åt ett fil. En genväg kan till exempel placeras på datorns skrivbordsyta, medan den fil som genvägen representerar finns långt nere i filsystemet, eller på en annan server. Man slipper då leta i filsystemet för att öppna filen - man kan öppna filen genom att klicka på genvägen. Genvägar brukar markeras med en liten pil på ikonen. - Tekniskt är en genväg bara ett filnamn, en ikon och information (en pekare) om var originalfilen finns. Raderar man genvägen finns originalfilen kvar. Om man raderar originalfilen finns genvägen kvar, men den går inte att använda. (Jämför med proxy.)


gilla - (like) - i Facebook och andra sociala nätverk: markera att man gillar ett inlägg genom att klicka på en länk med ordet Gilla eller en ikon för "tummen upp". Att ta bort markeringen kallas för att sluta gilla (unlike). En gilla, flera gillor - tryckningar på knappen Gilla. - Se också likejacking.

Global learning Xprize - tävling om vem som utvecklar det bästa pro­grammet som hjälper barn i fattiga länder att lära sig läsa, skriva och räkna. Priset utlystes 2014 och är på samman­lagt 15 miljoner dollar. Pro­grammen måste vara avsedda för surf­plattor och skrivna i öppen källkod. – Täv­lingen sker i två omgångar. 2016 utses fem finalister, som belönas med en miljon dollar var. Deras program ska sedan testas på fältet, troligen i Tanzania. Efter fält­testet utses 2019 den slutliga vinnaren, som då får tio miljoner dollar. – Initiativ­tagare till Global learning Xprize och chef för projektet är Matt Keller (länk), som tidigare har arbetat med projektet One laptop per child. – Se learning.xprize.org. – Läs också om Xprize (det finns flera). – Fler it-resurser för barn, klicka här.

grafiskt användargränssnitt - (graphical user interface, gui) – den typ av användargränssnitt som är allena­rådande på persondatorer. Man hanterar datorn genom att på bild­skärmen peka på, klicka på och flytta bilder (ikoner) som står för program och filer. (Se mus och peka och klicka.) – Grafiska användar­gräns­snitt slog igenom 1984 med Macintosh. Apple hade dock hämtat idén från Xerox Alto. – Före 1984 var text­baserade gräns­snitt regeln, och de är fortfarande vanliga som alternativ i Unix-miljö som ett snabbare alternativ till det grafiska användar­gräns­snittet. Även i Windows kan man gå förbi det grafiska användar­gräns­snittet och kommunicera direkt med operativ­systemet med text­kommandon. Grafiska användar­gräns­snitt som liknar det i Mac, till exempel det i Windows, kallas ibland för fimp (fönster, ikon, mus, pekare).

handdator - (handheld computer) – dator som är gjord för att man ska kunna hålla den i en hand och skriva, peka och klicka med den andra. Kallas också för handhållen dator. Kategorin har sedan slutet av 00-talet ersatts av smarta mobiler. Blomstringstiden var slutet av 1990-talet och början av 00-talet. – Typ­exempel på den tidens handdatorer Palms handdatorer och Microsofts Pocket PC. – Hand­datorer kunde ha miniatyr­tangent­bord med fysiska knappar eller virtuella tangentbord och pekskärm.

hijackware - smygprogram som får webbläsare att visa andra webbsidor än de som användaren vill besöka. - Se också gatored. - För fler ord på -ware, klicka här. - Jämför med omdirigering, som inte är vilseledande.


Sajter om it & teknik

 • CIO SwedenIt-strategi, affärsnytta och kundrelationer.
 • Cloud MagazineAllt om cloud computing.
 • Computer SwedenDagliga nyheter om it, telekom och affärer.
 • IDG.seDe viktigaste nyheterna från IDGs nyhetssajter.
 • InternetworldAllt om affärer på internet.
 • IT i vårdenMötet mellan vård och it.
 • IT24Affärerna och människorna i it-branschen.
 • M3Sveriges prylsajt
 • MacWorldAllt om Mac, OS X, Iphone och Ipad.
 • PC för AllaSveriges största och mest lästa datortidning.
 • Säkerhet24Mötesplatsen för alla it-säkerhetsansvariga i Sverige.
 • TechWorldFör it-avdelningar, it-chefer och it-proffs.
 • IT.Branschen Sveriges enda branschtidning för IT-återförsäljare.

Andra områden

 • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
 • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
 • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
 • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
 • Studio För dig som producerar ljud och musik.
 • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng