Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på nanometer

nanometer - en miljard-dels meter, vilket är det­samma som en miljon­dels milli­meter. – Se nano. – På en mikro­meter går det tusen nano­meter. En nano­meter är som en till fem atomer i rad. – En nano­meter är tio ång­ström.


Förekommer i följande beskrivningar:

blu-ray disc - (stavas så: blu-ray) - optisk disk med fem gånger längre speltid än dvd, men med samma yttermått. Förkortas bd. Anses i början av 2008 definitivt ha slagit ut det konkurrerande formatet hd-dvd som efterträdare till dvd. Blu-ray disc-spelare använder blåviolett laserljus med en våglängd på 405 nanometer till skillnad från dvd-spelare som använder rött laserljus på 650 eller 635 nanometer. Den kortare våglängden gör det möjligt att packa in mer data på samma yta. Därtill kommer datakomprimering och ändringar i skivornas fysiska uppbyggnad som gör avläsningen mer exakt. En blu-ray disc kan därför, enligt specifikationen, rymma runt 25 gigabyte, jämfört med 4,7 gigabyte på en enkelsidig dvd. En blu-ray disc med datalagring i dubbla skikt klarar dubbelt så mycket. Bakom blu-ray disc-standarden står Hitachi, LG Electronics, Matshushita, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony och Thomson samt Apple. - Skivorna är lika stora som cd och dvd. Spelare för blu-ray disc kan spela dvd, men en dvd-spelare kan inte spela en blu-ray disc. Blu-ray disc har ett system med id-märkning för att försvåra otillåten kopiering av digitalt material. - (Se Blu-ray Disc Association.) - Det är mycket möjligt att blu-ray disc blir det sista formatet för optiska diskar, eftersom konsumenterna går över till fasta lagringsmedier eller till att ha filmer och musik på internet. Men läs också om hvd.

extremt ultraviolett ljus - (extreme ultraviolet light - euv) - ultraviolett ljus med extremt kort våglängd - något tiotal nanometer (miljondels millimeter). Sådant ultraviolett ljus väntas bli användbart för tillverkning av kretsar med extremt små detaljer. Den form av ultraviolett ljus som används på 00-talet för kretstillverkning har en våglängd på runt 240 nanometer. Storleken på de minsta detaljer som kan tillverkas är i stort sett proportionell mot våglängden på det ljus som används.


fasminne - fasövergångsminne (phase change memory) – typ av minne som använder skillnaden mellan två av materiens faser för att lagra data. – Ettor och nollor re­pre­sen­teras i fas­minnen av materia i amorf respektive kristallin form. I amorf form ligger mole­kylerna huller om buller, men i kristallin form är de prydligt ordnade. – Fas­minnen är en lovande efter­­trädare till flash­minnen som ett icke-flyktigt minne utan rörliga delar. Man kan nå högre lagrings­­tät­het (fler ettor och nollor per kvadrat­­milli­meter) med fasminnen än med flash­minnen. Fasminnen är också snabbare och ström­­snålare. – De består av upp­­sätt­ningar med mycket små klumpar av en legering av ger­ma­nium, antimon och tellurium. Klumparna är bara något tiotal nano­meter. Genom att tillföra ström värmer man upp klumparna till nära smält­­punkten. Om man sedan bryter strömmen abrupt blir klumpen, när den stelnar igen, kristallin. Om man låter strömmen avta under några nano­­sekunder blir klumpen amorf, det vill säga att mole­kylerna ligger oordnat. Till­­ståndet kvarstår tills pro­ce­duren upp­repas. – Det kristallina till­ståndet har lågt elek­triskt mot­stånd, medan det amorfa till­ståndet har högt mot­stånd. Därför kan man avläsa till­­ståndet genom att mäta mot­stånder. – Fas­minnen kallas också för pcm (phase change memory), pcram (phase change random access memory) och pram. Man talar också om kalko­gena (chalco­genide) minnen.

Haswell - processorsystem från Intel, lanserat i juni 2013. Haswell är utvecklad för att passa i lätta bärbara datorer och för att ha låg strömförbrukning. Haswell är efterföljare till Ivy Bridge och tillverkas liksom Ivy Bridge med en minsta detaljstorlek på 22 nanometer. - Läs mer på Intels webbsidor.

Ivy Bridge - typ av processorer från Intel, lanserad under 2012. Ivy Bridge-processorer har en detalj-upplösning på 22 nanometer. De har också så kallad tredimensionell arkitektur: kretsarna är byggda så att säga i två våningar. Ivy Bridge-processorer är kompatibla med sina föregångare, Sandy Bridge. - Läs mer på Intel (extern länk).

memristor - "memory resistor" – variabelt elektriskt motstånd med minne, tänk­bar efter­:­­trädare till transistorn i elektroniska kretsar. – Det elektriska mot­ståndet i en memristor kan ändras genom att man till­för en svag ström, och memristorn be­håller sedan det in­ställda mot­ståndet till nästa för­ändring. Memristorer kan göras mycket små, 15 nano­­meter, vilket gör att de kan komma till an­vändning när transistorerna inte går att krympa mer. Memristorer är inte binära, utan mot­­ståndet kan ställas in i lägen mellan ett och noll, vilket inne­bär att nya principer för krets­­konstruktion är tänkbara. – Mem­ristorns existens för­ut­­sågs redan 1971 av forskaren Leon Chua (länk), men det var inte förrän i början av 2008 som forskare på HP konstruerade de första memristorerna. – Se denna artikel. – Hösten 2014 blev det känt att HP ut­vecklar en ny dator­typ, "The Machine", med memristorer.

meso - förled som syftar på storleksområdet mellan nano och mikro, det vill säga mellan mikrometer (tusendels millimeter) och nanometer (miljondels millimeter). Meso kommer av ett grekiskt ord som betyder 'emellan'.


mikrometer - miljondels meter, vilket är detsamma som en tusendels millimeter. På en mikrometer går det tusen nanometer.


nanoteknik - (nanotechnology) – fram­ställ­ning och an­vänd­ning av tekniska an­ord­ningar i stor­leken 1—100 nano­meter (miljon­dels milli­meter, se nano). Den övre gränsen sätts ibland högre. – Sådana an­ord­ningar kan inte ses med vanliga optiska mikro­skop eller ens med elektron­mikro­skop, utan man behöver ännu kraft­fullare mikro­skop som svep­tunnel­mikro­skop för att se dem. Nano­teknik arbetar i en mindre skala än mems. Man flyttar enstaka molekyler eller ett fåtal molekyler åt gången.

Sandy Bridge - typ av processorer från Intel, lanserad i januari 2011. Sandy Bridge-processorer har en detalj-upplösning på 32 nanometer. Läs mer på Intel (extern länk). - Se också Ivy Bridge.

upplösning - (resolution) - (1) - mått på hur små detaljer som kan urskiljas i en bild. I digitala bilder är det antalet bildpunkter (pixel) per längdenhet. Ett vanligt sätt att mäta upplösning är att avbilda tätt liggande linjer. Upplösningen definieras som det kortaste avståndet mellan linjerna då linjerna fortfarande kan särskiljas. Upplösning brukar anges i punkter per tum (dots per inch, dpi) eller pixel per tum (pixels per inch, ppi), ibland omräknat till pixel per centimeter;

(2) - se skärmupplösning;

(3) - i digital fotografi: antalet pixel i bildfilen utan längdmått. Till exempel 1024x768. Detta kallas också för pixelmått. Upplösning i traditionell betydelse, alltså i pixel per centimeter, kan ju inte anges förrän bilden visas på bildskärm eller skrivs ut;

(4) - om processorer: mått på hur små detaljer som kan framställas vid processortillverkning. Mäts numera vanligtvis i nanometer (miljarddels meter);

(5) - ofta också: mått på hur små detaljer som kan urskiljas i motivet. Man kan till exempel säga att satellitbilderna som används i Google Earth har hög upplösning. Den upplösningen beror på kamerans (eller kikarens) upplösning och på avståndet till motivet, samt i praktiken också på yttre omständigheter som vibrationer och dis.

Skilj mellan upplösning och det vaga begreppet definition. Se även pixeldjup och bildupplösning.

ångström - (1) – internationell måttenhet: en tiondels miljon­dels milli­meter eller 0,1 nanometer. Kallas på engelska ofta för angstrom, men för­kortas all­tid Å. – Upp­kallad efter den svenska forskaren Anders Jonas Ång­ström (1814—1874, se Wiki­pedia*: länk), som var en av pionjärerna för spektro­­skopi (alltså konsten att dra slut­­satser om materiens samman­­sättning genom att analysera det ljus materien avger);

(2) – Ångström Distribution – version av Linux avsedd för inbyggda system. Skrivs ibland Ang­strom, men utvecklarna bakom systemet insisterar på att namnet ska skrivas Ång­­ström. – Se angstrom-distribution.org. – Fler sorters Linux här och här (de som står sist i alfa­betisk ord­ning).

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng