Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på wi-fi

wi-fi - (wireless fidelity) - det dominerande systemet för trådlös datakommunikation i hem och på arbetsplatser. Har varit i bruk sedan runt år 2000. Wi-fi är en märkning för teknisk utrustning som följer standarden 802.11 i någon form, och som är certifierad av branschorganisationen Wi-Fi Alliance. Det finns många versioner av wi-fi. Vanligtvis har de senaste högre kapacitet. Alla wi-fi-märkta produkter ska fungera ihop, oavsett leverantör och datorns operativsystem. Även Apples Airport är wi-fi-märkt - Apple var först med att sälja wi-fi som en konsumentprodukt. Se också wigig, wi-fi direct och Miracast. - Namnet: Wi-fi anspelar på wireless och hi-fi. Jämför med Mifi, gi-fi, Wimax och super wi-fi. Se också Eye-fi, Next generation hotspot och li-fi.


Förekommer i följande beskrivningar:

5g wi-fi - skämtsam benämning på wi-fi-standarden 802.11ac.

5g-nätverk - kommande mobilt nätverk med extremt hög kapacitet. Det är alltså efter­­följaren till 4g, och liksom 4g är 5g inte i första hand avsedd för röst­­sam­tal, utan för mobil data­­över­­föring med mycket stor band­­bredd. Hög band­­bredd kräver att radio­­signalerna sänds på mycket hög frekvens. Det blir millimeterbandet, alltså frekvenser mellan 30 och 300 gigahertz. I USA talar man om mmwave. Den höga frekvensen medför i sin tur att räck­­vidden blir kort och att signalen blockeras av hinder som väggar och tak. Även dimma och regn kan för­svåra eller stoppa data­­trafiken. Därför blir 5g-nätet troligen en kombination av data­­över­­föring genom koppar­kabel eller optisk fiber­­kabel som an­sluts till små bas­­stationer: minst en i varje rum där de behövs. Modellen har kallats för "mobil­tele­foni genom wi-fi". – Det som följer med från tidigare generationer av mobil­telefoni och mobila nät­verk är att nät­verket hela tiden vet var en an­vändare finns, för­ut­satt att an­vändarens tele­fon (eller annan ut­­rustning med mobil data­­kommunikation) är på­slagen. – En bransch­­organisation för ut­veckling av 5g är NGMN.

802.11 - familj av standarder för trådlösa nätverk, fastställda av IEEE. 802.11 är den tekniska standarden bakom wi-fi. - Det finns bland annat 802.11, 802.11a, 802.11b och 802.11g. - Alla 802.11-specifikationer använder ethernet för att förebygga krockar i nätet. Alla anslutna datorer måste ha ett trådlöst nätverkskort och en antenn, och så behövs en basstation. Räckvidden brukar vara några tiotal meter. Flera basstationer kan länkas samman (se mesh) så att samma trådlösa nät får täckning i ett stort område. Under 2001 och 2002 fick tråd­lösa nät baserade på 802.11b stor spridning. De blev ett alternativ till 3g-mobil­telefoni när det gäller att erbjuda tillgång till snabb trådlös data­kommunikation på kontor, i hem och på offentliga platser. - 802.11 utan bokstav var en före­gångare till 802.11b. De två specifikationerna är kompatibla, men 802.11b är snabbare. Eftersom 802.11 i original­version knappt finns längre används siffrorna i stället som ett samlings­namn för hela 802.11-familjen.

802.11ac - wi-fi med en maximal hastighet på över en gigabit per sekund. Sänder på frekvensen fem gigahertz. Räckvidden är kort - man får kanske bara täckning i ett enda rum. Produkter för 802.11ac började säljas våren 2012, men den definitiva standarden spikades först senare. Kallas ibland för "5g wi-fi". - Läs mer på IEEE.

802.11ad - en mycket snabb typ av wi-fi som bara fungerar på korta avstånd. Mer känd under varumärket wigig. - Läs också om gi-fi.

802.11af - se super wi-fi.

802.11b - den första mer spridda tekniska specifikationen för trådlösa nät. 802.11b var den första basen för wi-fi-märkningen, senare överflyglad av 802.11a. 802.11b sände på frekvensen 2,4 gigahertz och klarade att sända upp till 11 megabit i sekunden. - 802.11b ingick i en familj av specifikationer för trådlösa nätverk. Närmast var det en vidareutveckling av 802.11 utan bokstav. De två specifikationerna är kompatibla.

802.11n - trådlöst nätverk (wi-fi) som kom efter 802.11g och i praktiken har en kapacitet på högst 150 megabit per sekund. Det är lika snabbt som med en ethernetkabel. Standarden blev officiell i slutet av 2009, men produkter baserade på den preliminära standarden (draft 802.11n) hade då funnits att köpa sedan 2007. 802.11n använder mimo och andra förbättringar jämfört med 802.11g, vilket i teorin kan ge en bandbredd på 600 megabit per sekund. - Se IEEE.

accesspunkt - (access point) - anslutningspunkt - anslutning till internet eller telenätet; server som ansluter enstaka datorer till ett lokalt nätverk (eller till internet genom ett lokalt nätverk), wi-fi-station med samma funktion; basstation för mobiltelefoni (ansluter telefonerna till det globala telenätet). När det gäller trådlösa datornät kan access point översättas med basstation.

Airhopper - teknik för att stjäla data från smarta mobiler med hjälp av tele­fonernas in­byggda fm-radio. Den israeliska säker­hets­forskaren Mordechai Guri demonstrerade att detta var möjligt i oktober 2014 i ett före­drag på kon­ferensen Malcon 2014 i Denver. Metoden, som är rätt komplicerad, gör att man kan upp­snappa till exempel lösen­ord från en smart mobil, trots att den inte är an­sluten till något nät­verk. Alltså varken till mobil­nätet, wi-fi eller blue­tooth. (Se luftgap.) Metoden fungerar bara på några meters håll och klarar bara 10–20 byte per sekund. – Läs mer i ett press­med­delande från Ben-Gurion-universitetet (länk). Där finns en video och en veten­skaplig artikel.

Airplay - teknik från Apple för trådlös överföring av ljud och bild på nära håll. Airplay är en sluten teknik som bara används i Apples egen utrustning och av företag som köpt licens av Apple. Släpptes 2004 som Airtunes och klarade då enbart musik. 2010 bytte det namn till Airplay och klarade då även video. Airplay konkurrerar med Miracast från Wi-fi Alliance och med Widi från Intel. - Se apple.com/airplay.

Airport - Apples trådlösa nät, ett ut­förande av wi-fi. Airport lanserades 1999 och var det första tråd­lösa nätet för hemma­bruk.

Assisted gps - eller A-gps - system som kombinerar gps med information från mobilnätet. Syftet är att hjälpa mobiltelefoner att snabbt fastställa sin position. Det tar nämligen en halv minut eller mer för en ren gps-mottagare att fastställa positionen. Med Assisted gps kan en mobiltelefon på någon sekund hitta sin ungefärliga position. Därefter kan den leta efter gps-satelliter och räkna ut positionen mer exakt. Assisted gps hjälper också när signalen från gps-satelliterna är svag eller störd. Systemet bygger på ett system av servrar som är anslutet till mobiltelefonnätet. (Det är alltså mer avancerat än ren triangulering.) - Läs också om Wi-fi positioning system.


basstation - (1) – i mobiltelefoni: fast sändare och mottagare som mobil­tele­foner ansluter till. En bas­station består av en styr­enhet som avgör hur sam­talen ska kopplas, en radio­enhet som hanterar trafiken med de anslutna mobil­telefon­erna och antennen. Detta brukar vara monterat på en mast eller, i städer, på en byggnad. Ett mobil­telefon­nät består av många samman­kopplade bas­stationer med täckning­sområden som över­lappar varandra (se cellular). De sam­ordnar anslutningen av telefoner så att ett telefon­samtal inte ska brytas om telef­onen lämnar en bas­stations täcknings­område, till exempel när sam­talet kommer från en bil. I stället lämnar den första bas­stationen auto­matiskt och omärkligt över sam­talet till en annan bas­station som är närmare tele­fonen (se handover. – Se också falsk bas­station;

(2) – motsvarande för trådlösa dator­nät­verk (wi-fi). Bas­stationer för wi-fi kallas oftare för routrar eller access­punkter.

certifiera - (certify) - intyga något som man har be­fogen­het att in­tyga, att ut­färda certifikat. När det gäller tekniska speci­fikationer inne­bär certi­fiering att en sär­skild organisation in­tygar att en pro­dukt upp­fyller kraven i speci­fikationen. Exempel: wi-fi och Posix. (Se också efter­levnad.) – Inom kryptering be tyder certifiering att en be­trodd organisation in­tygar att en viss krypterings­nyckel till­hör en viss person eller organisation, se certi­fikat.

Chromecast - dosa från Google för visning av video från dator på tv-skärm. Chrome­cast är en liten pinne som ansluts till en hdtv genom hdmi-uttaget. Dator, smart mobil eller surfplatta används som fjärr­kontroll. Det som visas på datorns, tele­fonens eller plattans skärm kan alltså flyttas till tv:ns bild­skärm. Om videon hämtas från källor som är anpassade för Chrome­cast sänds den direkt till Chrome­cast-dosan, och belastar alltså inte apparaten som den valts på. Chrome­cast ansluts till internet genom ett trådlöst nätverk, wi-fi, som alltså måste finnas. Chrome­cast, som till funktionen påminner om Apple TV, lanserades i augusti 2013. – Jäm­för med Match­stick. – Se Googles webb­sidor.

community network - kooperativt nät, gemenskapsnät – nät som drivs gemensamt av användarna, vanligtvis i en stads­del eller en by. Numera används ofta tråd­lösa nätverk, wi-fi. De kan kopplas ihop från granne till granne, förutsatt att avståndet inte är för långt. (Se mesh-nätverk.) Många användare kan dela på en internet­anslutning genom att trafiken slussas från användare till användare tills det når internet­anslutningen. Ett känt exempel på gemen­samma nät är det ursprungligen spanska guifi.net. – Se också Confine.

Cotton Candy - en komplett dator inbyggd i ett usb-minne. Alltså en usb-dator. Den är utvecklad av norska FXI Tech. Cotton Candy saknar bildskärm och tangentbord och ska när den används anslutas till en vanlig dator (Mac, pc, Linux) eller till fristående bildskärm och tangentbord. Även tv går bra som bildskärm. Men den är komplett i den bemärkelsen att den har processor, arbetsminne, lagringsminne och operativsystem. Den har också trådlös datakommunikation med wi-fi och bluetooth. Cotton Candy är gjord för att man ska kunna ta med sig sin egen dator överallt där man kan disponera en annan dator och för att man ska kunna göra sina personliga data flyttbara utan att behöva lagra dem i webbaserade tjänster. - Se fxitech.com. - Läs också om Byzantium, Haven, Anonym OS, live cd och Tails.

digital nomad - en som an­vänder dator för arbete eller studier, men utan att ha en fast arbets­plats. Digitala nomader sitter på kaféer, biblio­tek och andra offentliga platser. De an­vänder wi-fi eller internet­anslutning genom mobil­nätet. – Kallas också för laptop nomads. – Se också road warrior, wind­shield warrior och wi-fi squatter.

Eye-fi - minneskort med trådlös dataöverföring för kameror. Bilder överförs med wi-fi till en förvald mottagare. Eye-fi är varumärke för produkter från ett företag med samma namn, och namnet anspelar förstås på wi-fi. - Se eye.fi.

fee-fi - avgiftsbelagd wi-fi på kafé eller allmän plats. Fee betyder avgift.


femtobasstation - (femtocell eller small cell) - basstation för mobil­telefoni med kort räck­vidd, avsedd för en enda bostad eller litet företag. Syftet är att ge bättre anslutning till mobil­nätet med större band­bredd i huset. – En femto­bas­station är en liten låda, som en router för tråd­löst internet (wi-fi). Den placeras inomhus och ansluts till en mobil­operatörs nät på samma sätt som ett internet­abonnemang, alltså genom telefonnätet (dsl) eller genom optisk fiberkabel. Kunden anger en eller flera mobiltelefoner som får kommunicera med femto­basstationen när de är inom räckhåll. Endast listade mobil­telefoner får använda femto­basstationen. Kommunikationen mellan mobil­telefon och femto­basstation sker med vanlig teknik för mobil­telefoni, alltså med gsm, 3g eller 4g. – Mobil­telefoni kompletterat med femto­bas­stationer är en typ av heterogena nätverk (hetnet). – För­­delen för operatörerna är dels att femto­bas­stationer avlastar det vanliga mobil­nätet och minskar klagomål på dålig täckning, dels att tekniken gör bred­bands­telefoni till ett alternativ till tråd­löst internet. – Femto­bas­stationer har kommit i bruk från 2009. – Namnet: Syftar på multipel­prefixet femto. – Se bransch­organisationen Small cell forum. – Det finns också mikro­bas­stationer och piko­bas­stationer. – Se också small cell.

Guifi.net - kooperativt trådlöst nätverk från Spanien. – Guifi bygger på att deltagarna ställer upp med noder i nätverket. I det enklaste fallet låter man sin wi-fi-router för­medla trafik till och från andra wi-fi-routrar i närheten (p2p). Det ingår också nät­verks­noder som placerats i kyrk­torn och på andra höga platser. Det finns anslutning till inter­net, och en del av trafiken går genom optisk fiber­kabel. – Guifi startades av i början av 00-talet av Ramon Roca, som ville ge lands­bygden i Katalonien tillgång till internet. Nätverket spred sig snabbt och har nu täckning i stora delar av Katalonien och Valencia, och det finns också Guifi.net i andra delar av världen. Ingen äger Guifi.net, men det finns en stiftelse som slår vakt om grund­tankarna. Varje deltagare bidrar genom att ställa utrustning till för­fogande. Guifi.net är registrerat i Spanien som nät­operatör, och flera kommuner har anslutit sig officiellt. – Namnet: Wifi stavat med gu i stället för w, en vanligt sätt att ändra lånord i spanska språket. – Se guifi.net.

Hiperlan - standard för trådlösa lokala nät, alternativ till det dominerande 802.11 (grunden för wi-fi). Hiperlan-standarden är fastställd av den europeiska standardiseringsorganisationen Etsi. Klarar upp till 54 miljoner bit/s. Dataöverföring sker på en radiofrekvens av 5 gigahertz, alltså mer än fem gånger mer än gsm-mobiltelefoni på 900 megahertz. - Trots att många anser att Hiperlan är tekniskt överlägset 802.11-familjen har det inte fått fotfäste på marknaden, som helt domineras av 802.11.

Hotspot 2.0 - satsning på standarder som ska göra det lika lätt att använda trådlösa datanät (wi-fi) som att använda mobiltelefonnätet. Man ska alltså kunna ansluta sig till ett wi-fi-nät där man befinner sig (en hotspot) utan krångel - all information som behövs för inloggning ska vara lagrad på användarens dator (mobiltelefon, surfplatta) och överföras automatiskt. Det är Wi-Fi Alliance som ligger bakom Hotspot 2.0 och som fastställer specifikationerna för den utrustning som ska användas.


Ibook - officiell stavning iBook – under 1999-2005 namn på Apples bärbara datorer för konsumenter. – Ibook var den första persondatorn som levererades med inbyggt trådlöst nätverk, wi-fi (Apple kallade det för Airport). – Sedan 2005 använder Apple varumärket Macbook i stället för Ibook. – Bär­bara datorer för professionella användare hette först Powerbook, från 2005 Macbook Pro. – Håll i sär den bärbara datorn Ibook och Apples program för e-böcker, Ibooks.

Integrity.st - svensk tjänst för avlyssningsskyddad internetkommunikation. Drivs av 5 juli-stiftelsen i samarbete med internetoperatören Bahnhof och lanserades i juni 2012. - All kommunikation från användarens dator sker över ett virtuellt privat nätverk, vilket innebär att användaren kommunicerar med Integrity.st:s server som om hon var ansluten genom ett lokalt nätverk. (Se också vpn-tunnel.) Integrity.st hanterar sedan trafiken till och från internet. Detta fungerar även om man ansluter till internet genom ett wi-fi-nät i en offentlig lokal. Allt krypteras. Den som eventuellt avlyssnar trafiken kan bara se att något skickas, men inte vad det står eller vem som är mottagare. - En liknande tjänst erbjuds av vpntunnel.com. - Se också anonymiseringstjänst. - Se integrity.st.

Ipad - handhållen pekdator utan tangentbord (surfplatta) från Apple, först uppvisad i januari 2010. Ipad består av en 9,7-tums platt pekskärm med all elektronik inbyggd och med trådlös kommunikation genom wi-fi och, i en dyrare modell, 3g. En mindre variant, Ipad mini med 7,9-tums bildskärm, kom i november 2012. - Ipad har ett virtuellt tangentbord, men ett fysiskt tangentbord kan anslutas. Operativsystemet, IOS, är en variant av OS X. Program som kan köras på Iphone kan också köras på Ipad, men eftersom det är stor skillnad mellan bildskärmarna är detta inte alltid meningsfullt. - Ipad lanserades samtidigt som Apple startade en tjänst för e-böcker, Ibooks. Ipad är alltså utformat för att kunna användas som läsplatta. (Lista på läsplattor, klicka här.) - Processorn i Ipad heter A4 och är utvecklad av Apple. - Se apple.com/ipad. - Apple stavar namnet iPad, se också pad. Kallas på svenska ibland för padda. - Förväxla inte Ipad med musikspelaren Ipod.

Iriver Story - läsplatta som lanserades i Sverige i februari 2010, utvecklad av det sydkoreanska företaget Iriver (officiell stavning iriver). Iriver Story visar e-böcker i formatet Epub och klarar dessutom dokument i alla vanliga format. Den har inbyggd musikspelare och ett tangentbord som man kan använda för att göra anteckningar. 2010 kom en version som kan internetanslutas med wi-fi. Irivet inledde sommaren 2011 ett samarbete med Google om e-böcker. - Se Iriver (extern länk). - Fler läsplattor.


Kindle Fire - surfplatta från Amazon, lanserad i september 2011. Kindle Fire har sjutumsskärm och ett Android-baserat operativsystem. Den har trådlös datakommunikation med wi-fi och i nyare versioner även över 4g-nätet. Den kommer med webbläsaren Silk. Se också Kindle och mobiltelefonen Fire. - Mer på Amazon.

li-fi - teknik för snabb dataöverföring genom belysningen i ett rum. Snabba och för människor omärkliga variationer i ljusstyrkan kodar en dataström som kan uppfångas av sensorer i datorer, mobiltelefoner och annan elektronik. Det krävs att lamporna är led-lampor. Lamporna kan också förses med sensorer som tar emot utgående meddelanden. Tekniken har flera fördelar jämfört med dataöverföring med radiovågor: synligt ljus är lätt att skärma av och kommunikationen kan därför skyddas mot tjuvlyssning. Synligt ljus påverkar inte heller känslig elektronisk utrustning. – Tekniken har utvecklats av Harald Haas (länk). – Be­teck­ningen li-fi anspelar på light och wi-fi. – Bransch­organisationen Li-Fi Consortium (länk) grundades 2011 för att utveckla standarder och befrämja spridning av tekniken.

mesh - (1) – nät där varje ansluten enhet kommunicerar med sina närmaste grannar i nätet; de i sin tur kommunicerar med sina grannar, och så vidare. Alltså ett spindel­näts­liknande nätverk. Ordet används mest om trådlösa nätverk, men nät med kablar kan också ha mesh­struktur, till exempel internet. Med­delanden mellan enheter som inte har direkt­förbindelse dirigeras i meshnät från enhet till enhet (se multi­hopp) tills de når mottagaren. Varje enhet fungerar som router och försöker hitta bästa vägen för meddelandena från avsändare till mottagare. Ofta är nätet byggt runt en central server, till exempel kan alla som är anslutna till ett trådlöst mesh­nät­verk dela på en internet­an­slutning. Efter­som antalet grannar som varje enhet kan kommunicera med inte är fixerat kan man relativt enkelt lägga till och ta bort nya enheter i nätet. I så kallade spontana nätverk sker det automatiskt. – Mesh­tekniken utvecklades i USA för militärt bruk, men under 2000-talet har forskare och entusiaster börjat experimentera med wi-fi-baserad mesh som ett billigt sätt att upprätta lokala nätverk och att dela på en bred­bands­anslutning. (Se Roofnet). Ett meshnätverk för mobiler är Firechat. Trådlösa meshnät kallas också för mobile ad hoc networks, mobila adhocnätverk (=spontana nät), förkortat manet. Mesh är ett sätt att strukturera ett datornät, en topologi;

(2) – Terranet Mesh – teknik som gör att mobil­telefoner kan kommunicera direkt med var&andra, utan anslutning till en basstation. Utvecklat av det svenska företaget Terranet, se terranet.se;

(3) – "hönsnät" – grov bild på datorskärm av tre­dimensionellt föremål, uppbyggd av små trianglar: används i konstruktions­arbete och i tre­dimensionella simuleringar i stället för mer detaljerade bilder, eller som grund för mer detaljerade bilder. Kallas även på engelska för wire­frame.

Mifi - (MiFi) - basstation i fickformat för wi-fi, ansluten till 3g-nätet. En Mifi-enhet är som ett tjockt kontokort och batteridriven. Man kan ansluta upp till fem datorer, mobiltelefoner eller annan utrustning med wi-fi samtidigt trådlöst eller med usb. Mifi-enheten vidarebefordrar sedan trafiken till internet via 3g-nätet. - Mifi lanserades i USA i slutet av 2009 av mobiloperatören Verizon.

Miracast - standard för trådlös överföring av ljud och bild på nära håll. Till exempel från en smart mobil till en tv eller från en bärbar dator till en projektor. Miracast innehåller också funktioner som gör att materialet kan visas utan krångel med inställningar. Standarden är baserad på wi-fi direct och har fastställts av Wi-fi Alliance. Miracast konkurrerar med Apples Airplay och med Intels Widi. Miracast presenterades 2012. Se wi-fi.org.

Nest - Nest Labs – amerikanskt företag som utvecklar och till­verkar termo­stater och brandlarm med internet­anslutning. Före­taget köptes av Google i februari 2014. Produkterna ansluts tråd­löst till internet med wi-fi och kan programmeras och övervakas från valfri dator eller smart mobil. De är programmerbara och har förmåga att lära sig användarnas vanor. Nests produkter är för närvarande (december 2014) bara till salu i USA, Kanada och Stor­britannien. Det skulle vara svårt eller omöjligt att få produkter som är köpta där att fungera i andra länder. – Nest grundades 2010 av två före detta Apple-anställda, Tony Fadell och Matt Rogers. Före­taget har huvud­kontor i Palo Alto i Kalifornien. – Se nest.com.

Next generation hotspot - NGH - varumärke för sammankoppling av trådlösa datanät och mobiltelefonnätet. Målet är att en användare med en dator, surfplatta eller mobiltelefon med wi-fi ska kunna logga in med automatik på vilket wi-fi-nät som helst. Wi-fi-nätet ska i sin tur vara anslutet till mobiltelefonnätet. Användaren ska därför kunna bli kopplad till sitt vanliga nätverk var hon än befinner sig.


nätsnyltning - att använda någon annans trådlösa nät­verk utan lov. (Kan lätt för­hindras av ägaren genom att nät­verket skyddas med lösen­ord.) Kallas också för bred­bands­snyltning och snål­surfning. – Se också fraud­band, neighbor­net, war­driving och wi-fi squatter.

nätverk genom eluttag - lokalt datanätverk som använder husets elektriska ledningar för att överföra data. Data går från datorerna till adaptrar, elnätsmodem, som är anslutna till elnätet genom de vanliga eluttagen. Elnätsmodemen matar in signalen i elnätet genom att modulera växelströmmen i nätet. Det påminner om hur dsl använder det vanliga telefonnätet för snabb datakommunikation. Kommunikationen mellan datorn och elnätsmodemet kan ske genom kabel eller trådlöst med inbyggd wi-fi i elnätsmodemet. – Nät­verk genom eluttag fungerar bara innanför husets elmätare. – Det experimenteras också med dataöverföring genom det elektriska distributionsnätet, se bredband genom elnätet.

nätverksadapter - (network adapter, network interface adapter, även network card) - datorns inbyggda anslutning till datornätet: de elektroniska kretsar i datorn som hanterar kommunikationen mellan datorn och nätet. Förr var nätverksadaptern ett särskilt kort, nätverkskortet, numera är nätverksadaptern oftast integrerad i moderkortet. Nyare datorer har också inbyggda nätverksadaptrar för trådlösa nätverk (wi-fi). - Spelkonsoler har nätverksadaptrar för att man ska kunna spela mot andra spelare över nätet.


platsbaserad accesskontroll - i datasäkerhet: att användarens möjlighet att komma åt viss information styrs av var hon befinner sig. Detta kan användas både för att försvåra dataintrång och annat missbruk av datasystem, men också för att underlätta legitimt arbete. Användarens plats kan fastställas på olika sätt: med gps, med hjälp av wi-fi eller med teknik som kräver att användaren befinner sig i ett bestämt utrymme. Systemet kan också fastställa att användaren inte befinner sig på en viss plats och utgå från det. Platsbaserad accesskontroll gör det svårare för utomstående att göra dataintrång, eftersom de vanligtvis inte är på rätt plats. Det kan göra det omöjligt att komma åt information från en stulen mobiltelefon eller dator, även om man har rätt lösenord. Och det kan underlätta arbetet genom att förse anställda, till exempel på sjukhus, med relevant information beroende på var de befinner sig. - På engelska: location-based access control, förkortat lbac. - Se också användarstyrd accesskontroll, enhetsbaserad accesskontroll, regelstyrd accesskontroll och rollstyrd accesskontroll.

radio - strikt tekniskt: överföring av information med elektromagnetiska vågor. I den betydelsen räknas inte bara "vanlig" radio (rundradio) som radio, utan också tv-sändningar, mobiltelefoni, wi-fi och bluetooth.

- Vardagligt och juridiskt: rundradio, alltså schemalagda utsändningar av program som kan tas emot av alla som har den utrustning som behövs. När Sveriges Radio sänder sina program över internet samtidigt som de sänds i etern är det alltså fortfarande radio i denna betydelse. När man lyssnar på radioprogram i efterhand över internet är det däremot inte radio i denna betydelse.

Roofnet - projekt på MIT för att länka ihop privatpersoners trådlösa nät (wi-fi) till ett så kallat mesh så att de gemensamt kan utnyttja en enda trådburen bredbandsförbindelse. Deltagarna placerar antennerna till sina wi-fi-basstationer på taket, därav namnet.


sidladdning - överföring av data lokalt mellan digitala apparater. Att sidladda kan till exempel vara att överföra bilder från en digitalkamera till en dator eller att överföra låtar från en dator till en smart mobil. Överföringen kan ske med usb, bluetooth, wi-fi eller på andra sätt. - Ordet: Anknyter till uttryck som nerladdning och uppladdning.

small cell - liten basstation - sammanfattande för basstationer för trådlös kommunikation med kort räckvidd, avsedda för privat bruk. De är till för att avlasta det vanliga mobiltelefonnätet och för att ge bättre täckning i sin närhet. Som small cells räknas femtobasstationer, pikobasstationer och mikrobasstationer. Till skillnad från basstationer för trådlöst bredband (wi-fi) administreras small cells av mobiloperatören.


Snapdragon - processorsystem för mobiltelefoner med inbyggda kretsar för datakommunikation över mobilnätet, wi-fi, bluetooth och gps. Snapdragon har utvecklats av amerikanska Qualcomm och bygger på Arms processorarkitektur. Kom 2008. Snapdragon betyder 'lejongap' (blomman). - Se Qualcomms webbsidor.

snålsurfning - att använda någon annans tråd­lösa nät­verk (wi-fi) utan lov. Kallas också för nät­snyltning. – Jäm­för med piggy­backing, war­driving och wi-fi squatter. – Se också surfa.

spatial stream - eller spatial multiplex, på svenska spatiell ström, spatiell multiplex eller rymdmultiplex - att använda rumsliga skillnader för att separera trådlösa signaler. Flera dataflöden sänds samtidigt på samma frekvens från sändare till mottagare. Enda skillnaden är att dataflödena sänds från olika antenner, ofta bara några centimeter från varandra. Mottagaren bör ha motsvarande uppsättning antenner. Avståndet mellan antennerna gör att det uppstår små skillnader i signalstyrka, beroende på avstånd, hinder och att signalen studsar mot väggar. De skillnaderna används av ett program hos mottagaren för att separera dataflödena. Principen används i wi-fi-utrustning med tekniken mimo och utvecklades först på Bell Labs under namnet Blast.

squatter - ockupant, snyltare – inom it: någon som lägger beslag på eller snyltar på resurser som till­hör någon annan, eller borde till­höra någon annan. – Ordet ingår i cyber­squatting, se domän­rofferi, face­squatting (namn­rofferi), typo­squatting, se ful­regi­strering, och wi-fi squatter. – Se också squammer. – Ur­sprungligen: en som slår sig ner på en tomt eller i ett hus utan lov, eller en som slår sig ner på obe­byggd mark i syfte att ta över den. Den allra äldsta be­tydelsen är 'en som sitter på huk', alltså som inte har något hus.

super wi-fi - trådlös datakommunikation (se wi-fi) på lediga frekvenser mellan de frekvenser som används för tv. Frekvenserna ligger runt 500 megahertz, jämfört med flera gigahertz för vanlig wi-fi. Namnet super wi-fi användes av den amerikanska myndigheten FCC i ett förslag om att skapa ett trådlöst nät för datakommunikation med lång räckvidd. (Den tekniska beteckningen är 802.11af.) De lägre frekvenserna ger längre räckvidd och mindre känslighet för hinder, men lägre kapacitet. Frekvenserna skulle få användas fritt, som i wi-fi. Tv-bolagen klagade på att detta skulle störa tv-sändningarna, vilket ledde till att de första super wi-fi-sändningarna i Houston 2011 bara hade begränsad räckvidd - super wi-fi används som stamnät. Eventuellt kommer FCC att strunta i invändningarna och släppa frekvenserna helt fria. - Jämför med wimax.


surfpunkt - (hotspot) - mindre område där man med wi-fi kan ansluta datorer trådlöst till internet. En surfpunkt är öppen för allmänheten, eventuellt med krav på inloggning och betalning. En typisk surfpunkt omfattar en mindre lokal, till exempel ett kafé, och har en enda trådlös basstation. Kallas också för surfplats eller accesspunkt. - Jämför med surfzon.


surfzon - (hotzone) - större område där man med wi-fi kan ansluta datorer trådlöst till internet. En typisk surfzon omfattar flera kvarter, ett universitetsområde eller köpcentrum och har flera samverkande trådlösa basstationer. En surfzon består alltså av flera överlappande surfpunkter. Surfzoner brukar vara öppna för allmänheten, eventuellt med krav på inloggning och betalning. Även accesszon. En mycket stor surfzon - en hel stad eller mer - kallas på engelska för cloud. - Ibland används ordet surfzon även om surfpunkter.